บริการด้านฝึกอบรมและสัมมนา

โดย

กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา / รายละเอียดหลักสูตร

กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา และรายละเอียดหลักสูตร ทางด้านกฎหมายภาษีอากร บัญชี-การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ HRD & INNOVATION

จัดอบรมภายใน (In-house Training)

ดำเนินธุรกิจทางด้านจัดฝึกอบรมครอบคลุมทุก สาขาวิชาชีพอาทิ บัญชี ภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การตลาด การบริหาร การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ แก่ภาครัฐ และเอกชน

จัดอบรมให้ความรู้ในมหาวิทยาลัย (Dharmniti U-Learning)

นักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือใกล้จบการศึกษา ได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อม...สู่...โลกแห่งการ ทำงาน โดยอาศัยความรู้ของทีมงานวิทยากร เพื่อเตรียมพร้อมตนเอง เสมือน คำกล่าวที่ว่า “เริ่มต้นดี มีชัยกว่าครึ่ง”. เพราะการจ้างงานใหม่ ของภาคเอกชนหรือภาครัฐ รับเฉพาะคนที่มีคุณภาพเข้ามาเท่านั้น ผู้ที่ต้องการทำงานจึงต้องมีความพร้อม

อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Dharmniti e-Learning)

Dharmniti e-Learning สามารถเข้าอบรมได้โดยไม่มีข้อจำกัด อบรมได้ทุกที่เเละทุกเวลา ใช้งานบน PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเเบ่งเวลาเรียนตามที่ต้องการได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ ไม่สะดวกในการเดินทาง หรือไม่ค่อยมีเวลาอบรม ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ท่านผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ที่สนใจ อยากพัฒนาความรู้ สามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวกเเละทั่วถึง

FaLang translation system by Faboba