ลักษณะการสั่งงานที่ดีของหัวหน้างานควรเป็นอย่างไร ?

โดย

 


 
ลักษณะการสั่งงานที่ดีของหัวหน้างานควรเป็นอย่างไร ?


    1. เป็นการสั่งงานที่ผู้รับคำสั่งสามารถปฎิบัติได้จริง
    2. ต้องให้ อำนาจ เวลา และอุปกรณ์ต่างๆเพียงพอที่จะปฎิบัติ
    3. ต้องชอบด้วยกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี
    4. ต้องชัดเจนไม่ใช้ภาษาคลุมเครือในการสั่งงาน
    5. คำสั่งควรถูกต้องสมบูรณ์ถูกต้องไม่ขัดแย้งกับคำสั่งเดิม
    6. ต้องเป็นสิ่งที่ผู้รับคำสั่งสนใจ ท้าทาย เชิญชวนให้ปฎิบัติตาม
    7. ออกคำสั่งด้วยเหตุผลที่เพียงพอ ไม่ใช้อารมณ์ในการสั่งงาน
    8. ต้องรับผิดชอบต่อคำสั่งที่ได้ออกไปแล้วของตน

FaLang translation system by Faboba