การขายสินค้าพร้อมบริการ หักภาษี ณ ที่จ่ายได้อย่างไรบ้าง ?

โดย

 


 
การขายสินค้าพร้อมบริการ หักภาษี ณ ที่จ่ายได้อย่างไรบ้าง ?


   รวมบิลแยกรายการ การขายสินค้าและค่าบริการติดตั้ง
   ถ้าบริษัทฯ ออกใบกำกับภาษีขาย โดยแยกรายการเป็นค่าสินค้าและค่าบริการออกจากกัน ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ?


   • ค่าเครื่องปรับอากาศ - ผู้จ่ายเงินไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย
   • ค่าบริการติดตั้ง - ผู้จ่ายเงินหัก ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 3
   • e – Withholding Tax อัตราร้อยละ 1

   มาตรา 3 เตรส ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 ประมวลรัษฎากร

   แยกบิล การขายสินค้าและค่าบริการติดตั้ง
   ถ้าบริษัทฯ ออกใบกำกับภาษีขายโดยแยกคนละบิล เป็นค่าสินค้าและค่าบริการออกจากกัน ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ?   • ค่าเครื่องปรับอากาศ - ผู้จ่ายเงินไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย
   • ค่าบริการติดตั้ง - ผู้จ่ายเงินหัก ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 3 เฉพาะจากบิลค่าบริการติดตั้ง
   • e – Withholding Tax อัตราร้อยละ 1
   มาตรา 3 เตรส ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 ประมวลรัษฎากร

   รวมบิล การขายสินค้าและค่าบริการติดตั้งเป็นราคาเดียวกัน
   ถ้าบริษัทฯ ออกใบกำกับภาษีโดยไม่ได้แยกรายการค่าสินค้าออกจากค่าบริการ รวมเป็นราคาเดียว จะถือว่าเป็นการขายหรือเป็นการให้บริการ และผู้จ่ายเงินจะหักภาษี ณ ที่จ่ายได้หรือไม่ ?

   • การออกใบกำกับภาษีได้รวมมูลค่าของสินค้าและค่าบริการติดตั้ง รวมเป็นราคาเดียวกัน ถือว่าเป็นการขายสินค้า (เมื่อไม่ใช่การบริการ จึงไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้)
   • เมื่อผู้ซื้อชำระค่าสินค้า ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้จ่ายไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
   มาตรา 3 เตรส ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 ประมวลรัษฎากร

 

FaLang translation system by Faboba