เสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรด้วยผู้นำ แบบ Lean-Agile ดีอย่างไร?

โดย

 


 
เสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรด้วยผู้นำ
แบบ Lean-Agile ดีอย่างไร?


   ข้อดีของการบริหารจัดการทีมแบบ Lean-Agile
   1.ความรวดเร็วในการปรับตัว (Adaptation): ระบบการบริหารแบบ Lean-agile ช่วยให้ทีมและองค์กรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

   2.ความยืดหยุ่น (Flexibility): ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน ทำให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนแผนการทำงานหรือส่งมอบผลงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน

   3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง (Productivity): พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นไปที่ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งช่วยสร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น

   4.การทำงานร่วมกันและการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ (Collaboration): ส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในทีมงานซึ่งทุกคนภายในทีมจะมีความรับผิดชอบและความเข้าใจในการทำงานของทุกคนในทีม

   5.การปรับปรุงต่อเนื่อง (Improvement): ส่งเสริมให้ทีมงานมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากทุกคนในองค์กร ซึ่งทำให้องค์กรสามารถพัฒนาไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา

FaLang translation system by Faboba