ความสัมพันธ์ของงบประมาณดำเนินงานและงบประมาณการเงิน

โดย

 


 
ความสัมพันธ์ของงบประมาณดำเนินงานและงบประมาณการเงิน


   งบประมาณการเงิน 
   * งบประมาณกำไรขาดทุน
   * งบประมาณแสดงฐานะการเงิน
   * งบประมาณกระแสเงินสด

   งบประมาณดำเนินงาน
   * งบประมาณขาย
   * งบประมาณการผลิต
   * งบประมาณการวัตถุดิบ
   * งบประมาณค่าแรง
   * งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต
   * งบประมาณต้นทุนการผลิต
   * งบประมาณต้นทุนขาย
   * งบประมาณค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
   * งบประมาณการลงทุน
   * งบประมาณเงินสด

 

FaLang translation system by Faboba