โครงสร้างของต้นทุนการผลิต ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

โดย

 


 
โครงสร้างของต้นทุนการผลิต ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

 

     ต้นทุนการผลิต
     ค่าใช้จ่ายที่มาจากซื้อสินค้า วัตถุดิบ เครื่องมือ และนำเข้ากระบวนการผลิตให้ได้มาเป็นตัวสินค้า ธุรกิจที่มีการผลิตสินค้า จึงมีต้นทุนการผลิตกันทั้งนั้น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจประเมินราคาสินค้าและกำหนดราคาขอสินค้าได้อย่างเหมาะสม

     สูตรคำนวณต้นทุนการผลิต
     
ต้นทุนการผลิต = ต้นทุนวัตถุดิบ + ต้นทุนแรงงาน + ค่าใช้จ่ายในการผลิต

  1. ต้นทุนวัตถุดิบ

    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตซึ่งมีต้นทุนวัตถุดิบทางตรง เป็นต้นทุนที่เสียไปกับวัตถุดิบที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน
  1. ต้นทุนแรงงาน

    ค่าใช้จ่ายของการจ้างแรงงานในการผลิต เป็นค่าจ้างหรือเงินเดือนของพนักงานที่สามารถแปรผันและไม่แปรผันตามปริมาณในการผลิต
  1. ค่าใช้จ่ายการผลิต

    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนอกเหนือจากวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าเช่า รวมถึงค่าภาษี ค่าประกัน

 

FaLang translation system by Faboba