เมื่อเคสจบแต่ความรู้สึกไม่จบ... จะจัดการความรู้สึกอย่างไร ให้พร้อมกับการบริการลูกค้าคนถัดไป

โดย

 


 
เมื่อเคสจบแต่ความรู้สึกไม่จบ... จะจัดการความรู้สึกอย่างไร
ให้พร้อมกับการบริการลูกค้าคนถัดไป


    * ปรับเปลี่ยนความคิด
    เข้าใจบทบาทของผู้ให้บริการ เพื่อเปิดใจให้กับงาน เนื่องจากต้องเจอกับลูกค้าที่มีความหลากหลาย การปรับเปลี่ยนความคิดจะช่วยสร้างความรู้สึกในทางบวก ส่งผลทำให้เรามีความสุขในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
    * สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
    มั่นใจว่าเราสามารถรับมือกับลูกค้าและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการให้บริการ หากเกิดความรู้สึกไม่ดี ควรให้กำลังใจตนเองด้วยการนึกถึงประสบการณ์และความสำเร็จที่ผ่านมาว่าเราทำได้
    * ให้เวลากับตัวเองเพื่อทำให้ความรู้สึกอยู่ในสภาวะคงที่
    เมื่อเจอลูกค้าร้องเรียนปัญหาอาจทำให้จิตใจของเราเกิดความรู้สึกทางลบ หลังจากจบเหตุการณ์นั้นแล้ว ควรให้เวลากับตัวเองสักพักเพื่อตั้งสติ reset ตนเองให้พร้อมกับการให้บริการลูกค้าคนถัดไป

FaLang translation system by Faboba