อยากซื้อขาย “คาร์บอนเครดิต” องค์กรต้องเริ่มต้นอย่างไร

โดย

 


 
อยากซื้อขาย “คาร์บอนเครดิต” องค์กรต้องเริ่มต้นอย่างไร


1. เตรียมกิจกรรมเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER)
2. จัดตั้งผู้พัฒนาโครงการ (Project Participant) เพื่อรับผิดชอบและดำเนินการพัฒนาโครงการ T-VER
3. ขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียน และเอกสารการเปิดบัญชีในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (T-VER Registry) ของ TGO
4. ขอรับรองคาร์บอนเครดิตกับ TGO โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอรับรอง
5. ดำเนินการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนตามรูปแบบที่กำหนด
6. ทำกิจกรรมชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านโครงการชดเชยคาร์บอน (Thailand Carbon Offsetting Programme : T-COP) ซึ่งพัฒนาโดย TGO

FaLang translation system by Faboba