สัมภาษณ์อย่างไร ? ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน

โดย

 


 
สัมภาษณ์อย่างไร ? ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน

     การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราได้รู้จักตัวตนของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรหรือไม่ โดยที่ผู้สัมภาษณ์นั้นจะต้องถามคำถามให้ได้ข้อมูลมากที่สุด เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการรับบุคคลนั้น ซึ่งธรรมนิติมีเทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ดังนี้ หากอยากทราบเทคนิคและวิธีการต่างๆในการสัมภาษณ์
     1. ตั้งคำถามหรือเลือกใช้คำถามอย่างเป็นระบบ (แบบมีโครงสร้าง)
     2. จดบันทึกคำตอบของผู้สมัคร
     3. ใช้คำถามเจาะลึก (Probing) และไวกับการจับคำตอบที่ยังไม่เคลียร์
     4. สังเกตลักษณะบางประการเพื่อจับ “โกหก”
     5. วิเคราะห์คำตอบเทียบกับตัวชี้วัดหลัก (ทักษะ / พฤติกรรม ที่นำมาใช้สร้างข้อคำถามสัมภาษณ์)

FaLang translation system by Faboba