Storytelling สู่การสื่อสารและการทำงานที่ประสบความสำเร็จ

โดย

 


 
Storytelling สู่การสื่อสารและการทำงานที่ประสบความสำเร็จ


    1. การเล่าแบบมีตัวเอก (Hero’s Journey) เป็นการเล่าจากประสบการณ์ที่สะสมมาให้คนฟังเกิดความน่าเชื่อถือ
    2. การเล่าแบบสร้างอารมณ์ร่วม (The Mountain) เป็นการเล่าเรื่องราวให้คล้อยตาม มีจุดเปลี่ยนและจุดหักมุม
    3. การเล่าด้วยความหวัง (Sparklines) เป็นการเล่าให้คนฟังเกิดความหวังสร้างความตื่นเต้น
    4. การเล่าแบบนำประเด็นสำคัญ (In Medias Res) เป็นการเล่าโดยนำเนื้อหาที่น่าสนใจขึ้นก่อนเพื่อดึงดูดให้คนฟัง

FaLang translation system by Faboba