My Tax Account เช็กรายการลดหย่อน

โดย

 


 
My Tax Account เช็กรายการลดหย่อน


   

      หลายท่านมีปัญหาว่า มีการจ่ายรายการลดหย่อนต่าง ๆ ดังที่กล่าวข้างต้น แต่ไม่ได้รับเอกสารเพื่อนำมาลดหย่อน หรือได้รับแล้วทำหาย ไม่รู้ไปเก็บไว้ที่ไหนนั้น ...ไม่ต้องกังวลในปัญหานั้นอีกต่อไป

      เพราะกรมสรรพากรได้อำนวยความสะดวก โดยการนำรายการลดหย่อนต่าง ๆ ของท่าน เข้าไปไว้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา

      My Tax Account คือ ระบบที่ช่วยให้ผู้เสียภาษีเข้าถึงข้อมูลและบริการบนอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนทั้ง 9 รายการของตนเอง ตรวจสอบประวัติการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91 ก่อนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษี สามารถพิมพ์ข้อมูลแบบฯ และใบเสร็จรับเงินสำหรับการยื่นแบบปีภาษีปัจจุบัน ตรวจสอบสถานการณ์ขอคืนภาษี และการนำส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอคืนภาษีขั้นตอนการใช้งาน

  • เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร rd.go.th เลือกหัวข้อ “My Tax Account”
  • ระบบจะแสดงหน้าจอ Login ให้ใส่ Username และ Password เดียวกันกับระบบ e-Filing
  • ใส่เลข Laser ID หลังบัตรประชาชน และกด “เข้าสู่ระบบ”
  • หน้าจอจะปรากฏให้ยืนยันตัวตน ระบบจะส่งรหัส OTP พร้อมรหัสอ้างอิงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ระบุไว้ ให้กรอกเลขรหัสที่ได้รับภายในเวลา 5 นาที
  • ระบบจะแสดงหน้าจอประวัติการยื่นแบบ (ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91) 3 ปีภาษี (รวมปีภาษีปัจจุบัน)
  • หลังจากนั้นให้กด “ตรวจสอบข้อมูล”
  • หน้าจอปรากฏ สรุปข้อมูลเกี่ยวกับค่าลดหย่อนประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษีปัจจุบัน
      รวมถึงหากท่านต้องการดูข้อมูลเงินได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ ให้ท่านยืนยันตัวตนด้านซ้ายมือผ่านแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่ง ท่านก็จะเห็นข้อมูลเงินได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ในปีภาษีปัจจุบัน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างยิ่งจากกรมสรรพากร ที่จะทำให้การยื่นภาษีสะดวกสบายมากขึ้น

      หากข้อมูลที่ปรากฏใน My Tax Account ไม่ตรงกับข้อมูลที่มีของท่าน เช่น ใน My Tax Account มีมากกว่าให้ใช้ข้อมูลในระบบได้เลย แต่หากใน My Tax Account มีน้อยกว่า ให้ใช้ข้อมูลตามเอกสารจริงที่มีในการยื่นแบบฯ แต่ต้องเก็บเอกสารจริงที่เป็นกระดาษไว้เพื่อรอการตรวจสอบจากกรมสรรพากร

 จากบทความ สรุปค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2566
Section: TaxTalk / Column: Tax Tips อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่...
วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 43 ฉบับที่ 510 เดือนมีนาคม 2567 หรือสมัครสมาชิก
“วารสารเอกสารภาษีอากร” เพื่อรับสิทธิอ่านและสืบค้นบทความ ผ่านระบบ e- Magazine Index

 
 

 

FaLang translation system by Faboba