ทำไมโปรแกรมการยกย่องชื่นชมพนักงาน (Recognition Programs) จึงมีความสำคัญมากขึ้น ในการทำงานยุคปัจจุบัน

โดย

 


 
ทำไมโปรแกรมการยกย่องชื่นชมพนักงาน
(Recognition Programs) จึงมีความสำคัญมากขึ้น
ในการทำงานยุคปัจจุบัน


    ในยุคสมัยที่การทำงานเต็มไปด้วยการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การเก็บรักษาพนักงานที่มีผลงานดี ให้อยู่ทำงานและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเติบโตขององค์กรนั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ ซึ่งเครื่องมือที่สร้างแรงจูงใจในการทำงานและสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานของพนักงาน นั่นก็คือ เรื่องของค่าจ้างเงินเดือน! ดังนั้น เครื่องมือที่ต้องเข้ามาเสริมเพิ่ม ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในการบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าว ก็คือ โปรแกรมการชื่นชมและยกย่องพนักงาน (Recognition Programs)

 ทำไมองค์กรควรมีโปรแกรมการยกย่องชมเชยพนักงาน

 • ยกระดับขวัญกําลังใจและความภาคภูมิใจ : การยกย่องชมเชยต่อความช่วยเหลือ สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและได้รับการยอมรับ นําไปสู่ขวัญกําลังใจพนักงานที่สูงขึ้น และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากขึ้น
 • ผลักดันให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น : เมื่อพนักงานรู้สึกว่าได้รับการยกย่องและมีคุณค่า พวกเขาจะมีส่วนร่วมในงานมากขึ้น และพยายามทำงานหนักขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ : โปรแกรมการยกย่องชมเชย สามารถออกแบบเพื่อเน้นเสริมพฤติกรรมเฉพาะที่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท ซึ่งช่วยก่อร่างสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีผลิตภาพมากขึ้น

 เพิ่มการรักษาพนักงานและการสรรหาบุคลากร

 • ลดอัตราการลาออก : พนักงานที่รู้สึกมีคุณค่าและได้รับการยกย่องชมเชย จะมีแนวโน้มลาออกจากงานน้อยลง ช่วยลดอัตราการลาออกที่สูงเกินไป
 • ดึงดูดบุคลากรฝีมือเยี่ยม : โปรแกรมการยกย่องชมเชยที่แข็งแกร่ง สามารถใช้เป็นจุดแตกต่างในการดึงดูดบุคลากรใหม่ โดยเฉพาะเมื่อผู้สมัครงานให้ความสำคัญกับงานที่มีความหมายและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
 • สร้างภาพลักษณ์นายจ้างที่ดี : โปรแกรมการยกย่องชมเชยที่มีประสิทธิภาพและสื่อสารต่อสาธารณะ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทในฐานะนายจ้างที่น่าปรารถนา ดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณภาพ

 ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและผลิตภาพ

 • ส่งเสริมความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม : โปรแกรมการยกย่องชมเชย สามารถกระตุ้นให้เกิดการยกย่องชมเชยระหว่างเพื่อนร่วมงานและการทำงานเป็นทีม นําไปสู่การสื่อสารและความร่วมมือภายในทีมที่ดีขึ้น
 • สนับสนุนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ : การยกย่องความคิดสร้างสรรค์และความสำเร็จด้านนวัตกรรม สามารถกระตุ้นให้พนักงานคิดนอกกรอบและสร้างมุมมองใหม่ๆ
 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า : พนักงานที่มีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมกับองค์กรสูง ซึ่งเป็นผลจากโปรแกรมการยกย่องชมเชย นําไปสู่บริการลูกค้าที่ดีขึ้นและความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

 ตัวอย่างโปรแกรมการยกย่องชมเชย ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น

 • Peer to Peer Recognition เป็นการยกย่องชมเชยแบบเพื่อนร่วมงานต่อเพื่อนร่วมงานกันเอง
 • รางวัลพนักงานบริการดีเด่น ต้องมีการกำหนดแนวทางที่ถูกต้องและชัดเจน มีตัวชี้วัดที่วัดได้จริง
 • Performance-based Awards มอบให้พนักงานที่ทำผลงานเกินเป้าหมายอย่างโดดเด่น หรือสามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญๆ ได้
 • Social Recognition หรือการยกย่องชมเชยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Workplace, Line Group, Instagram เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการเสริมสร้างขวัญกําลังใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • รางวัลพนักงานดีเด่นแห่งปี : มอบให้แก่พนักงานคนเดียวที่มีส่วนช่วยเหลือและทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างโดดเด่นมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา

 

  บางส่วนจากบทความ : พลังแห่งการชื่นชม : ทำไมโปรแกรมการยกย่องชื่นชมพนักงาน
(Recognition Programs) จึงมีความสำคัญมากขึ้นในการทำงานยุคปัจจุบัน
โดย : ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร / Section : HRM/HRD / Column : ครบเครื่องเรื่องค่าตอบแทน
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่...วารสาร HR Society ปีที่ 22 ฉบับที่ 255 เดือนมีนาคม 2567

 
 

 

FaLang translation system by Faboba