GROW Model

โดย

 


 
GROW Model


  GROW Model คือ โมเดลพื้นฐานสำหรับการพูดคุย หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  Goal ถามเพื่อชวนกำหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างแรงจูงใจที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ
  Reality ถามเพื่อเข้าใจสถานการณ์,สภาพแวดล้อม, วิเคราะห์เหตุการณ์, ปัญหาอุปสรรคที่กำลังเผชิญ
  Options ถามเพื่อกระตุ้นให้เขาค้นหาทางเลือกที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย โดยช่วยให้เขาพยายามหาทางเลือกให้ได้มากที่สุด ชวนวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก ถ้าเจออุปสรรคต้องข้ามให้ได้ก่อน
  Way Forward ถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเลือกและทำ Action Plan พร้อมกำหนดวิธีการติดตามผล

 

FaLang translation system by Faboba