การใช้สูตรหรือฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel เพื่อการคำนวณค่า

โดย

 


 
การใช้สูตรหรือฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel เพื่อการคำนวณค่า

   มักนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างตารางคำนวณ เช่น การจัดทำงบประมาณ การประมาณการทางการเงิน ตารางการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยสูตรที่นักบัญชีใช้กันบ่อย ๆ และควรเรียนรู้ ได้แก่ SUM SUMIFS VLOOKUP IF ซึ่งแต่ละฟังก์ชั่นทำหน้าที่ดังนี้

   • SUM
         เป็นการรวมผลในตารางข้อมูลอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือรวมทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น รวมยอดขายสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ในทุกสาขา
   • SUMIFS
         เป็นการรวมผลอย่างมีเงื่อนไขตั้งแต่ 1 เงื่อนไขขึ้นไป เช่น รวมยอดขายสินค้าเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ขายในสาขารังสิต
   • VLOOKUP
         ใช้สำหรับการค้นรหัสจากตารางข้อมูลที่อ้างอิงแล้วแสดงข้อมูลตามที่ต้องการ เช่น ค้นเลขที่บัญชีจากตารางผังบัญชี แล้วต้องการให้แสดงชื่อบัญชีและยอดคงเหลือ เป็นต้น
   • IF
         ใช้สำหรับการแสดงคำตอบตามทางเลือกที่มี เช่น ในกระดาษทำการนักบัญชีต้องการหากำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุนจึงต้องเปรียบเทียบระหว่างผลรวมของด้านเดบิตและผลรวมของด้านเครดิต แล้วนำผลต่างที่ได้ระหว่างผลรวมเดบิตและผลรวมเครดิตไปแสดงในช่องที่น้อยกว่า ลักษณะเช่นนี้จะต้องใช้ฟังก์ชั่น IF ในการหาค่าดังกล่าว ซึ่งการใช้ IF จะพบได้บ่อยมากในการทำงานด้านบัญชี

 

  จากบทความ : “3 ลักษณะใช้ Microsoft Excel ในงานบัญชี”
  โดย : ผ.ศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย Section : Learning / Column : tips
  อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่...วารสาร CPD & Account ปีที่ 20 ฉบับที่ 238 เดือนตุลาคม 2566

 
 
FaLang translation system by Faboba