ทำอย่างไร...ให้ได้ใจลูกค้าในงานบริการ

โดย

 


 
ทำอย่างไร...ให้ได้ใจลูกค้าในงานบริการ


     ปัจจุบันการแข่งขันธุรกิจมีเพิ่มมากขึ้น การที่เราจะพิชิตใจลูกค้าเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของผู้ให้บริการ เราควรสร้าง ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์ ซึ่ง เราไม่ควรหยุดพัฒนาทักษะต่างๆและสามารถเป็น ที่ปรึกษาของลูกค้าได้
     1. การสื่อสาร
          - สื่อสารให้ชัดเจนด้วยน้ำเสียงที่นิ่มนวลและท่าทางที่สุภาพ
     2. การฟัง
          - ตั้งใจฟัง จับประเด็นหลัก สามารถสรุปใจความสำคัญได้ครบถ้วน
     3. การควบคุมอารมณ์
          - มี “สติ” สามารถจัดการอารมณ์ได้ มองโลกในแง่บวก
     4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
          - สามารถรับมือและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
     5. การใช้ความจำ
          - จดจำรายละเอียดในงาน และข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ

FaLang translation system by Faboba