การสัมภาษณ์แบบ In-depth Interview มีดีอย่างไร ?

โดย

 

 


การขึ้นเงินเดือนพนักงาน คือ หน้าที่ของใคร ? หลายท่านอาจคิดว่าเป็นงานของ HR แต่ในความเป็นจริงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาปรับเงินเดือนคือ หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาในสายงานนั้น ๆ ด้วย เพราะต้องอาศัยหลายปัจจัยมาพิจารณา
ประกอบกัน และหนึ่งในนั้นก็คือการประเมินจากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาในสายงาน ดังนั้น ท่านที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้บังคับ
บัญชา จึงมีหน้าที่โดยตรงในกระบวนการปรับเงินเดือนพนักงาน เรามาดูกันครับว่ากระบวนการนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง 

กระบวนการในการปรับเงินเดือนพนักงานมีอะไรบ้าง ?
1. คณะผู้บริหาร กำหนดนโยบาย และงบประมาณในการปรับเงินเดือนประจำปี
2. ฝ่าย HR แจ้งนโยบาย และงบประมาณในการปรับเงินเดือนประจำปีให้แต่ละหน่วยงานในองค์กรทราบ
3. หัวหน้างานแต่ละหน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับเงินเดือนประจำปีตามนโยบาย และงบประมาณ
4. ฝ่าย HR ควบคุมงบประมาณในการปรับเงินเดือนประจำปีให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : กระบวนการในการปรับเงินเดือนพนักงานมีอะไรบ้าง ?

 

 
FaLang translation system by Faboba