สื่อสาร Brand Marketing อย่างไร? “ในช่วงเวลาวิกฤต”

โดย

 ในช่วงเวลาวิกฤตจากผลกระทบของ Covid-19 ทำให้เกิดมาตรการต่างๆ เพื่อลดการระบาดของโรค ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ และทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป แบรนด์ต่างๆ จึงต้องมี
การปรับตัว ธรรมนิติขอนำเสนอ 5 สิ่งสำคัญในการสื่อสาร Brand Marketing ในช่วงเวลาวิกฤต ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

1. Show your empathy
แบรนด์ต้องแสดงออกถึงความเข้าใจลูกค้าอย่างจริงใจ ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่จะทำให้แบรนด์ของคุณ
สามารถเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้

2. Build a positive brand story
สร้างเรื่องราวดีดีให้กับแบรนด์ หากธุรกิจมีกำลังที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมได้ จะทำให้คนจดจำ
ภาพลักษณ์ และบอกต่อกัน

3. Provide communication channel
มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับแบรนด์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ถือเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ
และใส่ใจลูกค้าอย่างทั่วถึง

4. Create customer confidence
หากสินค้า และบริการยังไม่สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามที่ตกลงกันไว้ แบรนด์จำเป็นต้องมีข้อเสนอ หรือเงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

5. Adapt sales strategy
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เช่น รูปแบบสินค้า และบริการให้เข้ากับสถานการณ์อย่างเร่งด่วน เพื่อให้การบริการลูกค้าดำเนินต่อไปได้ และสร้างการจดจำ ให้ลูกค้าไม่ลืมแบรนด์ของคุณ


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : สื่อสาร Brand Marketing อย่างไร? “ในช่วงเวลาวิกฤต”

 

 
FaLang translation system by Faboba