วิธีรับมือกับ Toxic People ในที่ทำงาน

โดย

 “Toxic People” หรือ ผู้ที่เป็นพิษกับคนรอบข้าง โดยจะแสดงออกผ่านทางความคิด คำพูด พฤติกรรมในเชิงลบ (negative)
อันส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อื่น บุคคลเหล่านี้อาจทำให้คุณไม่สบายใจ อึดอัดใจ หากต้องทำงานร่วมกันอย่างเลี่ยงไม่ได้จึง
จำเป็นที่จะต้องรู้วิธีในการรับมือ เพื่อให้คุณสามารถเผชิญกับเหล่า Toxic People ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น เราจึงมีวิธีรับมือกับ
Toxic People ในที่ทำงานให้คุณได้นำไปปรับใช้ได้ ดังนี้

• พยายามไม่ใส่ใจในพฤติกรรมของเขา หลีกเลี่ยงการนำตนเองเข้าไปคลุกคลีด้วย
• เปิดใจมองเขาในมุมมองเชิงบวก เพื่อให้เข้าใจและยอมรับตัวตนเขาได้มากขึ้น
• พูดคุยแบบตรงไปตรงมา ให้เขารับทราบพฤติกรรมของตนเองที่ส่งผลต่อผู้อื่น
• เจรจาทำข้อตกลงร่วมกันว่าจุดใดที่สามารถยอมรับได้ เพื่อไม่ให้ล้ำเส้นกันและกัน
• กลยุทธ์การตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน เป็นวิธีการที่ค่อนข้าง aggressive ซึ่งในบางกรณีอาจจำเป็นต้องใช้
• ตัดขาดความสัมพันธ์กับเหล่า Toxic People จัดเป็นวิธีการสุดท้ายในการรับมือหากเห็นว่าความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถ
เดินต่อไปได้แล้ว


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : วิธีรับมือกับ Toxic People ในที่ทำงาน

 

 
FaLang translation system by Faboba