ภาษีกับการให้เช่าบ้าน คอนโดมิเนียม

โดย

 


1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เสียภาษีตามประโยชน์ที่ใช้จริง เช่น ให้เช่าบ้านหรือคอนโดฯเพื่อพักอาศัย เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ในอัตราที่อยู่อาศัย

อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับที่อยู่อาศัย (ที่ไม่ใช่บ้านหลังหลัก)

มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี ภาษี (บาท)
0 - 50 0.02% 0 - 10,000
51 - 75 0.03% 10,001 – 22,500
76 - 100 0.05% 22,501 – 50,000
มากกว่า 100 0.1%  


ตัวอย่าง นาย A มีคอนโดฯ มูลค่า 5 ล้านบาท นำออกให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย
นาย A ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อัตราที่อยู่อาศัย คือ 0.02% = 1,000 บาท


2.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รายได้จากการให้เช่าถือเป็นเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (5)เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก
(ก) การให้เช่าทรัพย์สิน เงินที่ได้จากการให้เช่าบ้าน คอนโดฯ จึงต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี

หากผู้เช่าเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา
ร้อยละ 5
และต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้ให้เช่า และผู้ให้เช่าสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ที่ผู้เช่านำส่งสรรพากรไปเครดิตภาษีตอนสิ้นปีได้

  คำเตือน!! สรรพากรเร่งเชื่อมโยงข้อมูลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาวิเคราะห์ร่วมกับ
  ฐานข้อมูลการเก็บภาษีอื่นๆ เช่น ข้อมูลการรับโอนเงินผ่านธนาคาร หากยังเลี่ยงภาษีระวังเจอโทษ

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ภาษีกับการให้เช่าบ้าน คอนโดมิเนียม

 


FaLang translation system by Faboba