ประเภทของการตรวจนับสต๊อก

โดย

 


ประเภทของการตรวจนับสต๊อก (การตรวจนับสต๊อก มี 2 ประเภท)

1. การตรวจนับทั้งหมดในคราวเดียว (Physical Count)
วิธีการ คือ
1. ประกาศวันตรวจนับและแนวทางปฏิบัติในการตรวจนับอย่างชัดเจน
2. หยุดการ รับเข้า – จ่ายออก ของคลังสินค้า
3. ระดมพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมช่วยตรวจนับ
4. สรุปการตรวจนับ และดำเนินการขออนุมัติปรับปรุง
5. โดยทั่วไป จะเป็นการตรวจนับประจำปี
ข้อดี คือ ทำการตรวจนับเพียงปีละ 1 ครั้ง
ข้อด้อย คือ สต๊อกไม่ตรง, ใช้บุคลากรจำนวนมากในการตรวจนับและใช้เวลานาน
อ้างอิง : อ.สมบัติ ศิริรักษ์


2. การตรวจนับแบบวนรอบ (Cycle Count)
วิธีการ คือ กำหนดกลุ่มสินค้าที่ต้องการตรวจนับ เช่น
1. จำแนกสินค้าเป็นกลุ่ม A B และ C (กลุ่ม A : ตรวจนับทุกเดือน / กลุ่ม B : ตรวจนับทุกไตรมาส /
กลุ่ม C : ตรวจนับทุกปี)
2. ตรวจนับสินค้าที่มียอดบันทึกเป็นศูนย์
3. ตรวจนับสินค้าที่มียอดบันทึกเป็นติดลบ
4. ตรวจนับสินค้ากลุ่มต่างๆ โดยไม่มีกำหนดการแน่ชัด เพื่อป้องกันขโมย
5. ใช้เวลาของพนักงานที่เหลือแต่ละวัน ตรวจนับสินค้าที่ใกล้กำหนดการจัดส่ง
ข้อดี คือ สต๊อกได้รับการตรวจนับสม่ำเสมอ, พบปัญหาของสต๊อกได้เร็วและแก้ไขได้ทันท่วงที
ข้อด้อย คือ พนักงานสต๊อกต้องทำการตรวจนับบ่อย ตามรอบที่กำหนด
อ้างอิง : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ภูมิไทย คอมซีส จำกัด, ปี 2555,
สุนันทา ศิริเจริญวัฒน์


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ประเภทของการตรวจนับสต๊อก

 


FaLang translation system by Faboba