เทคนิค 5 ใจ ที่ “ได้ใจ” ลูกน้อง

โดย

 


คุณมีวิธีการบริหารลูกน้องอย่างไร? อาจมีวิธีการที่หลากหลาย เราจึงขอนำเสนออีก 1 เทคนิคที่จะช่วยทำให้คุณ “ได้ใจ”
ลูกน้อง ด้วยหลัก “5ใจ” ดังนี้

1. เปิดใจ
การเปิดใจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดรับสิ่งใหม่ เปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็น และรับฟังเขาอย่างตั้งใจ

2. เข้าใจ
เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากความรู้ ทักษะ ความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน จึงต้องใช้แนวทาง
การดูแลที่แตกต่างกัน “no one size fit all”

3. ไว้ใจ
ไว้ใจในการมอบหมายงานที่ท้าทาย เพื่อพัฒนาความสามารถของลูกน้องให้สูงขึ้น

4. เชื่อใจ
เชื่อใจว่าลูกน้องจะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงเน้นไปที่การมอบหมายงาน (delegating) มากกว่าการสั่ง
ให้ทำ (telling)

5. ให้ใจ
เป็นที่พึ่งและที่ปรึกษาให้แก่ลูกน้องนอกเหนือจากเรื่องงาน ไม่ทิ้งให้รู้สึกโดดเดี่ยว ลูกน้องก็จะ“ให้ใจ” กลับมา


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : เทคนิค 5 ใจ ที่ “ได้ใจ” ลูกน้อง

 


FaLang translation system by Faboba