การเปลี่ยนแปลงที่ต้องรู้ เกี่ยวกับภาษีที่ดินฯและอสังหาริมทรัพย์

โดย

 

 

1. เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งแรก! โดยคำนวณภาษีวิธีใหม่ จากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของกรมธนารักษ์

2. กรมธนารักษ์ เลื่อนบังคับใช้ราคาประเมินฯ ใหม่ “เลื่อนแค่ราคาประเมินใหม่ แต่ยังจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามกำหนดเดิม”

นาทีทอง!! สำหรับผู้ที่ต้องการโอนบ้านและที่ดิน หรือจดจำนอง วันที่ 1 มกราคม 2563 เริ่มมาตรการลดค่าธรรมเนียม
โอนบ้านพร้อมที่ดิน*
ลดค่าธรรมเนียมการโอน จากเดิม 2% เหลือ 0.01%
ลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 1% เหลือ 0.01%

*สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย และการจดทะเบียน
การโอน และการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : การเปลี่ยนแปลงที่ต้องรู้ เกี่ยวกับภาษีที่ดินฯและอสังหาริมทรัพย์

 


FaLang translation system by Faboba