ภ.ง.ด 94 การยื่นภาษีครึ่งปี คืออะไร? แล้วใครกันต้องยื่น!

โดย

 ทำไมต้องยื่นภาษีครึ่งปี?

เคยสงสัยหรือไม่ว่าเรามีเงินได้เข้ามา เรายื่นภาษีทุกปีอยู่แล้วทำไมต้องมายื่นเสียภาษีครึ่งปีอีก? ก็เพราะไม่ใช่
ทุกคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือน บางคนเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว บ้างขายของออนไลน์ หรือแม้กระทั่งให้เช่าตึกแถว
เป็นต้น เงินได้แต่ล่ะทางที่เราได้มาเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด แต่ก็ไม่ใช่เงินได้
ทุกประเภทที่ต้องเสียภาษีครึ่งปีหรอกนะ จะมีแค่เงินได้บางประเภทเท่านั้นที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีครึ่งปี 
การสียภาษีครึ่งปีนี้ถือเป็นการบรรเทาภาระภาษีเพราะถ้าหากไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 จะต้อง
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและชำระภาษีเป็นเงินจำนวนมาก ทำให้เป็นภาระสำหรับผู้มีเงินได้

เงินได้ประเภทใดบ้างต้องนำมายื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 
เงินได้ตามมาตรา 40 (5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยนำเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562-30 มิถุนายน 2562
มายื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2562โดยสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562-30 กันยายน 2562
40(5)  หมายถึง เงินได้จากการให้เช่า การปล่อยเช่าทรัพย์สินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด ที่ดิน หรือรถยนต์
40(6)  หมายถึง เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ได้แก่ประกอบโรคศิลป์, บัญชี, วิศวกรรม,  ทนายความ, ประณีตศิลป์,
สถาปัตยกรรม โดยส่วนมากจะมีใบประกอบ วิชาชีพที่ได้รับการรับรอง
40(7)  หมายถึง เงินได้จากการรับเหมา ออกวัสดุส่วนประกอบสำคัญ นอกเหนือจากอุปกรณ์สัมภาระที่มี
40(8)  หมายถึง เงินได้จากการพาณิชย์ หรือประเภทอื่นที่ไม่เข้า เงินได้ 40(1)-40(7) 
ดังนั้น หากคุณมีเงินได้ 4 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้น และเป็นจำนวนเงินรวมกันเกิน 60,000 (กรณีเป็นโสด) หรือ
120,000 (กรณีแต่งงานจดทะเบียนสมรส) ก็ถือว่าต้องยื่นเสียภาษีครึ่งปี

ยื่นช้า ไม่ยื่น เป็นอะไรหรือไม่?
หากอยู่ในเกณฑ์ต้องยื่นสียภาษีครึ่งปีแล้วไม่ได้ยื่น เช่นนี้เป็นแน่นอน ถือว่าผิดเลยก็ว่าได้ แถมยังมีค่าปรับอีก
ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีที่ค้างจ่าย และมีโทษปรับอีก 2,000 บาทด้วยนะ

หากท่านใดที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินได้ทั้ง 4 ประเภทที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วไม่ต้องกังวลไป เพราะคุณไม่ใช่
บุคคลที่เข้าข่ายมีหน้าที่ไปยื่นเสียภาษีครึ่งปีให้ยุ่งยากรอยื่นทีเดียวตอนปลายปีได้เลย


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ภ.ง.ด 94 การยื่นภาษีครึ่งปี คืออะไร? แล้วใครกันต้องยื่น!

 


FaLang translation system by Faboba