ดอกไม้กับรายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ

โดย

 ดอกไม้ กับ คนรัก
กรณีที่กรรมการบริษัท ใช้เงินบริษัทในการซื้อดอกไม้เพื่อมอบให้คนรักหรือให้กับพนักงานคนใดคนหนึ่งในบริษัท
เพื่อแสดงความรักที่มีให้ แน่นอนค่าใช้จ่ายที่จ่ายได้จ่ายไปนั้น ถือเป็นการให้โดยเสน่หา เนื่องจากเป็นการให้
อย่างเฉพาะเจาะจง จึงเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายต้องห้าม ในทางภาษี ไม่สามารถนำมารวมคำนวณเป็นรายจ่าย
ในการคำนวณกำไรสุทธิได้

ดอกไม้ มอบให้ พนักงาน
กรณีที่บริษัท ซื้อดอกไม้เพื่อมอบให้พนักงาน เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อน
ตำแหน่ง, เพื่อเยี่ยมพนักงาน หรือซื้อพวงหรีดแสดงความเสียใจในงานศพ ฯลฯ ถือว่าเป็นการจ่ายโดยเสน่หาของ
ผู้มีอำนาจจ่ายเงินของบริษัท ยิ่งกว่าประโยชน์ทางการค้าของบริษัทโดยตรง จึงมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อ
กิจการของบริษัทโดยเฉพาะเป็นรายจ่ายต้องห้าม 

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการดังกล่าวชัดเจนที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป บริษัทมีสิทธิ
นำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
ตามมาตรา 65 ตรี (3) (13) 

ดอกไม้ กับ การประกอบกิจการ
ในการประกอบกิจการบางประเภทที่ดอกไม้เข้ามามีส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น โรงแรม, รีสอร์ท,
ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
 การซื้อดอกไม้เพื่อนำมาประดับตกแต่งสถานที่ดังกล่าวให้สวยงาม ดึงดูดผู้ใช้บริการ
หรือเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีภายในสถานที่ดังกล่าว ถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ ค่าใช้จ่าย
จากการซื้อดอกไม้ จึงเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมารวมคำนวณเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้

ดอกไม้ มอบให้ ลูกค้า
ส่วนค่าใช้จ่ายจากการซื้อดอกไม้เพื่อมอบให้ลูกค้าในโอกาสพิเศษต่างๆสามารถลงเป็นค่ารับรองได้ เพราะ
ถือเป็นค่ารับรองอันจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป โดยเป็นค่ารับรองประเภทค่าสิ่งของที่ให้
แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรอง หรือรับบริการทั้งนี้ มูลค่าดอกไม้ที่ให้ต่อครั้งต้องไม่เกิน 2,000 บาท


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ดอกไม้กับรายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ

 

FaLang translation system by Faboba