Dharmniti U-learning

โดย


Dharmniti U-Learning
เป็นกลุ่มกิจกรรม ของสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ ในเครือธรรมนิติ โดยทางผู้บริหารขององค์กร ตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้ ซึ่งในปัจจุบัน Knowledge Management (KM) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะระดับนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือใกล้จบการศึกษา ได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อม...สู่...โลกแห่งการทำงาน เตรียมพร้อมสู่ AEC โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานของทีมงานวิทยากร เพื่อเตรียมพร้อมตนเอง เสมือนคำกล่าวที่ว่า “เริ่มต้นดี มีชัยกว่าครึ่ง” เพราะการจ้างงานใหม่ของภาคเอกชนหรือภาครัฐ มักพบปัญหาอัตราการจ้างงานน้อยลงไปเรื่อยๆ จะรับเฉพาะคนที่มีคุณภาพเข้ามาเท่านั้น ผู้ที่ต้องการทำงานจึงต้องมีความพร้อมและรู้ข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ

 

1. เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในเครือของบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
2. เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าอบรม
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งขันในการสมัครงาน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมเป็นภารกิจหนึ่งที่บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นเสมอมา

นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือผู้ที่จบการศึกษาแล้วยังไม่ได้ทำงานหรือต้องการเปลี่ยนงานใหม่ที่ดีกว่าเดิม

 

โครงการ “เตรียมความพร้อม...สู่...โลกแห่งการทำงาน เตรียมพร้อมสู่ AEC” เป็นโครงการที่ถ่ายทอดข้อมูลที่สำคัญ และเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง

โดยมีเนื้อหาการสัมมนาดังนี้

1. เคล็ด (ไม่) ลับการเขียนใบสมัครงานให้ถูกใจนายจ้าง 
2. การเตรียมตัวก่อนการเข้าสัมภาษณ์ 
3. เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สมัครให้ได้งาน 
4. การแต่งกายให้ดูโดดเด่น ประทับใจผู้พบเห็น 
5. การกรอกใบสมัครทาง Internet นั้นสำคัญไฉน 
6. การเจรจาต่อรองค่าจ้าง 
7. ข้อมูลการศึกษาต่อ เพื่อสร้างความก้าวหน้า 
8. อาชีพที่น่าสนใจและควรทำอะไรถึงจะเหมาะสมกับตัวเอง 

ระยะเวลา : ระยะเวลาในการอบรม 3 ชั่วโมง 


ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆของทีมวิทยากรเพื่อเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการ “เตรียมความพร้อม...สู่...โลกแห่งการทำงาน” ให้สามารถแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบันได้ ทั้งเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรในเครือ “ธรรมนิติ


Dharmniti U-Learning ในนามสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800
โทร :  (02) 555-0721
มือถือ : (086) 325-1614
ผู้ดูแลโครงการ : คุณสมฤทัย ทศานนท์
e-mail : [email protected]
Website: http://www.dst.co.th

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านมา

  ชื่อสถาบัน จำนวนนักศึกษาที่อบรม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 120 คน
  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต รุ่นที่ 1 200 คน
  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต รุ่นที่ 2 210 คน
  วิทยาลัยบริหารธุรกิจฯ กรุงเทพ 150 คน
  โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ 150 คน
  วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม 200 คน
  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 50 คน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 300 คน
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 180 คน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัญสนิทวงศ์ 150 คน
  วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม 395 คน
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 200 คน
  โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ 200 คน
  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 200 คน
  วิทยาลัยบริหารธุรกิจฯ กรุงเทพ 150 คน
     
     

 

 

 

รูปภาพบรรยากาศการอบรม Dharmniti U-Learning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba