เงื่อนไขการสำรองที่นั่งเข้าสัมมนา การชำระเงิน และการลงทะเบียนหน้างาน

โดย

 1. แจ้งชื่อบริษัทที่หน้างานสัมมนาในการลงทะเบียน (ถ้าจองในนามบุคคลให้แจ้งชื่อบุคคล)
 2. งดรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตในการชำระเงินค่าสัมมนา
 3. ในการชำระเงินค่าสัมมนา รับชำระเป็นเงินสดหรือเช็คบริษัท (งดรับเช็คส่วนตัว)
 4. ในกรณีไม่มีหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน

กรณีผู้ที่นับชั่วโมง CPD/CPA

 1. นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
 2. ผู้ที่นับชั่วโมงต้องเข้ารับการอบรมด้วยตัวเอง ไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้าสัมมนาแทนได้
 3. บริษัทปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น. โดยไม่อนุโลมทุกกรณี
 4. บริษัทจะออกหนังสือรับรองตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง


รายละเอียดและข้อมูลที่ต้องแจ้งในการสำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

 1. วัน เดือน ปี และชื่อหลักสูตรที่ต้องการเข้าอบรม
 2. รหัสสมาชิก (กรณีที่ท่านเป็นสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร, HR Magazine Socity, CPD&Account)
  และชื่อบริษัท หรือชื่อบุคคลที่ใช้ออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
 3. จำนวนผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งชื่อ-นามสกุล
 4. ชื่อผู้ติดต่อสำรองที่นั่งและเบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ
 5. กรณีต้องการนับชั่วโมง (Continuing Professional Development)
  - ผู้ทำบัญชี แจ้งเลขที่ผู้ทำบัญชี
  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แจ้งเลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเลขบัตรประชาชน


บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

  1. รับชำระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือเช็คบริษัท (งดรับเช็คส่วนตัว) โดยสั่งจ่ายในนาม
   บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
   Dharmniti Seminar And Training Co.,Ltd.
   178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800
   178 Dharmniti Building 4th Floor, Soi Permsap (Pracha Chuen 20), Pracha Chuen Road,Bangsue, Bangkok, 10800
   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-553-300-1556
   ค่าสัมมนา 1,000.- บาท ขึ้นไป สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
   (กรณีไม่มีหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน)
  2. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร (Pay-in) แฟกซ์ใบโอนเงินกลับมาที่บริษัทฯ (ระบุชื่อหลักสูตร/ชื่อบริษัทของท่านและจำนวนผู้เข้าอบรมให้ชัดเจน) และในวันสัมมนากรุณานำใบโอนเงินหรือสำเนาใบโอนเงิน พร้อมใบหัก ณ ที่จ่ายไปยื่นที่หน้างานอีกครั้ง


บัญชีกระแสรายวัน

ธ.กสิกรไทย สาขาบางโพ 033-1-07741-0

บัญชีออมทรัพย์

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ 027-2-28465-0
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเตาปูน 114-1-16879-2
ธ.กรุงไทย สาขาถนนประชาราษฎร์ (รหัสสาขา 176) 395-0-12020-3

 1. สามารถชำระผ่านระบบ พร้อมเพย์ ได้แล้ววันนี้
  - ค่าธรรมเนียมการโอนบุคคลธรรมดา พร้อมเพย์ ไม่เกิน 5,000 บาท ฟรีค่าธรรมเนียม
  - นิติบุคคล ไม่เกิน 100,000 บาท คิดค่าใช้จ่าย 10 บาทต่อครั้ง
  (กรณีฟรีค่าธรรมเนียม อาจขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นแต่ละธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ)
  - ส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่เมล์บริษัทฯ [email protected] (ระบุชื่อหลักสูตร/ชื่อบริษัทของท่านและจำนวนผู้เข้าอบรมให้ชัดเจน) หรือ ในวันสัมมนากรุณานำหลักฐานใบโอนเงิน พร้อมใบหัก ณ ที่จ่ายไปยื่นที่หน้างาน

*** ในบางกรณี บางหลักสูตรอาจจัดสัมมนาในนามบริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด หรือ บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด ท่านสามารถดูรายละเอียด
บริษัทที่จัดอบรมได้ในโบรชัวร์หรือหน้าข้อมูลหลักสูตรนั้นๆทางหน้าเว็บไซต์ โดยมีข้อมูล ทีชื่ออยู่และเลขที่บัญชี ดังนี้


บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด

  1. รับชำระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือเช็คบริษัท (งดรับเช็คส่วนตัว) โดยสั่งจ่ายในนาม
   บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
   Dharmniti office of Management Development Co.,Ltd.
   178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800
   178 Dharmniti Building 4th Floor, Soi Permsap (Pracha Chuen 20), Pracha Chuen Road,Bangsue, Bangkok, 10800
   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-552-902-6680
   ค่าสัมมนา 1,000.- บาท ขึ้นไป สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
   (กรณีไม่มีหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน)
  2. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร (Pay-in) แฟกซ์ใบโอนเงินกลับมาที่บริษัทฯ (ระบุชื่อหลักสูตร/ชื่อบริษัทของท่านและจำนวนผู้เข้าอบรมให้ชัดเจน) และในวันสัมมนากรุณานำใบโอนเงินหรือสำเนาใบโอนเงิน พร้อมใบหัก ณ ที่จ่ายไปยื่นที่หน้างานอีกครั้ง


บัญชีกระแสรายวัน

ธ.กสิกรไทย สาขาบางโพ 033-1-07667-8

บัญชีออมทรัพย์

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ 027-2-44002-8
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเตาปูน 114-1-16804-6
ธ.กรุงไทย สาขาถนนประชาราษฎร์ (รหัสสาขา 176) 395-0-11703-2


 1. สามารถชำระผ่านระบบ พร้อมเพย์ ได้แล้ววันนี้
  - ค่าธรรมเนียมการโอนบุคคลธรรมดา พร้อมเพย์ ไม่เกิน 5,000 บาท ฟรีค่าธรรมเนียม
  - นิติบุคคล ไม่เกิน 100,000 บาท คิดค่าใช้จ่าย 10 บาทต่อครั้ง
  (กรณีฟรีค่าธรรมเนียม อาจขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นแต่ละธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ)
  - ส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่เมล์บริษัทฯ [email protected] (ระบุชื่อหลักสูตร/ชื่อบริษัทของท่านและจำนวนผู้เข้าอบรมให้ชัดเจน) หรือ ในวันสัมมนากรุณานำหลักฐานใบโอนเงิน พร้อมใบหัก ณ ที่จ่ายไปยื่นที่หน้างาน

บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด

  1. รับชำระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือเช็คบริษัท (งดรับเช็คส่วนตัว) โดยสั่งจ่ายในนาม
   บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด
   DHARMNITI PRESS CO.,LTD.
   178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800
   178 Dharmniti Building 4th Floor, Soi Permsap (Pracha Chuen 20), Pracha Chuen Road,Bangsue, Bangkok, 10800
   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-554-408-4644
   (ไม่มีหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน)
   ***ค่าสัมมนาไม่มี VAT เนื่องจาก บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท จำหน่ายหนังสือจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน VAT***

  2. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร (Pay-in) แฟกซ์ใบโอนเงินกลับมาที่บริษัทฯ (ระบุชื่อหลักสูตร/ชื่อบริษัทของท่านและจำนวนผู้เข้าอบรมให้ชัดเจน) และในวันสัมมนากรุณานำใบโอนเงินหรือสำเนาใบโอนเงิน พร้อมใบหัก ณ ที่จ่ายไปยื่นที่หน้างานอีกครั้ง


บัญชีกระแสรายวัน

ธ.กสิกรไทย สาขาบางโพ 033-1-08361-5

บัญชีออมทรัพย์

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ 027-2-45459-8
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเตาปูน 114-1-18550-0
ธ.กรุงไทย สาขาถนนประชาราษฎร์ (รหัสสาขา 176) 395-0-12021-1

 1. สามารถชำระผ่านระบบ พร้อมเพย์ ได้แล้ววันนี้
  - ค่าธรรมเนียมการโอนบุคคลธรรมดา พร้อมเพย์ ไม่เกิน 5,000 บาท ฟรีค่าธรรมเนียม
  - นิติบุคคล ไม่เกิน 100,000 บาท คิดค่าใช้จ่าย 10 บาทต่อครั้ง
  (กรณีฟรีค่าธรรมเนียม อาจขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นแต่ละธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ)
  - ส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่เมล์บริษัทฯ [email protected] (ระบุชื่อหลักสูตร/ชื่อบริษัทของท่านและจำนวนผู้เข้าอบรมให้ชัดเจน) หรือ ในวันสัมมนากรุณานำหลักฐานใบโอนเงิน พร้อมใบหัก ณ ที่จ่ายไปยื่นที่หน้างาน
หมายเลขโทรศัพท์ (02)555-0700 กด 1
หมายเลขแฟกซ์ (02)555-0710
e-Mail : [email protected]FaLang translation system by Faboba