สมาชิก เอกสารภาษีอากรและ CPD & Account : ภาษียุคดิจิตอลสิ่งที่นักบัญชีต้องเตรียมตัว (เริ่มอบรม 8 พ.ย. 60)

โดย

 


ภาษียุคดิจิตอลสิ่งที่นักบัญชีต้องเตรียมตัว

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 
  1. เตรียมรับมือการทำงานบัญชีในยุค National e-Payment

  2. การออกและส่งมอบใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt

  3. การตรวจสอบภาษียุคดิจิตอลของเจ้าหน้าที่สรรพากร

  4. เอกสารหลักฐานทางบัญชี-การเงิน เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลที่ลดการใช้เอกสารในรูปกระดาษ

  5. คู่มือปฏิบัติงานภาษี เพื่อการทำงานของนักบัญชียุคดิจิตอล


กำหนดหารสัมมนา
 

 
  • รอบ CPD & Account วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 09.00-12.15 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.00 น.)
  • รอบที่ 1 เอกสารภาษีอากร วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.15-16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.)
  • รอบที่ 2 เอกสารภาษีอากร วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.15 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.00 น.)
  • รอบที่ 3 เอกสารภาษีอากร วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.15-16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.)
  • รอบที่ 4 เอกสารภาษีอากร วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.15 น (เริ่มลงทะเบียน 08.00 น.)
  • รอบที่ 5 เอกสารภาษีอากร วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.15-16.30 น (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.)
  • โรงแรมแมนดาริน ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 ถนนพระราม 4 (รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน ทางออกวัดหัวลำโพง)
  • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายภาษีอากร

  เงื่อนไขการอบรมและการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชี รอบ CPD & Account
  แจ้งเลขผู้ทำบัญชี ชื่อ นามสกุล ของผู้ทำบัญชี ต่อเจ้าหน้าที่ขณะสำรองที่นั่ง เพื่อใช้ดำเนินการในการออกหนังสือรับรองผู้ทำบัญชี

  1. สมาชิก CPD & Account ฟรี 1 สมาชิกต่อ 1 ท่าน (ต้องมีบัตรเข้าอบรมพร้อมรหัสสำรองที่นั่ง) และหากต้องการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชี จะต้องเสียค่าใช้จ่าย ราคาท่านละ 321 บาท (รวม VAT แล้ว) พร้อมรับฟรี เอกสารประกอบสัมมนา “ภาษียุคดิจิตอลสิ่งที่นักบัญชีต้องเตรียมตัว” จำนวน 1 เล่ม

  2. บุคคลทั่วไป นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีด้านอื่นๆ ได้ 3 ชั่วโมงราคาท่านละ 749 บาท (รวม VAT แล้ว)

  เงื่อนไขการอบรมและการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชี รอบเอกสารภาษีอากร
  แจ้งเลขผู้ทำบัญชี ชื่อ นามสกุล ของผู้ทำบัญชี ต่อเจ้าหน้าที่ขณะสำรองที่นั่ง เพื่อใช้ดำเนินการในการออกหนังสือรับรองผู้ทำบัญชี

  1. สมาชิก เอกสารภาษีอากร ฟรี 1 สมาชิกต่อ 1 ท่าน และหากต้องการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชี จะต้องเสียค่าใช้จ่ายราคาท่านละ 321 บาท (รวม VAT แล้ว) พร้อมรับฟรี เอกสารประกอบสัมมนา“ภาษียุคดิจิตอล สิ่งที่นักบัญชีต้องเตรียมตัว” จำนวน 1 เล่ม

  2. ผู้ติดตามสมาชิก เอกสารภาษีอากร, สมาชิก HR นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ราคาท่านละ 642 บาท (รวม VAT แล้ว)

  3. บุคคลทั่วไป นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีด้านอื่นๆ ได้ 3 ชั่วโมงราคาท่านละ 749 บาท (รวม VAT แล้ว)

  พร้อมรับฟรี ! (เฉพาะผู้ติดตามสมาชิกฯ และบุคคลทั่วไปเท่านั้น)
  ชุด Tax Diary 2018 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย (Tax Diary + ปฏิทินภาษีตั้งโต๊ะ + post-it) และเอกสารประกอบสัมมนา “ภาษียุคดิจิตอลสิ่งที่นักบัญชีต้องเตรียมตัว”จำนวน 1 เล่ม

  คำเตือน ! สำหรับท่านสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
  การเข้าสัมมนาต้องมีบัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษเท่านั้น กรณีไม่นำบัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษมาด้วยต้องชำระค่าสัมมนาทุกกรณี แม้จะมีการสำรองที่นั่งและมีรหัสสำรองที่นั่งแล้วก็ตาม รอบ CPD & Account บุคคลทั่วไปราคา 749 บาท (รวม VAT แล้ว) และรอบเอกสารภาษีอากรผู้ติดตามราคา 642 บาท (รวม VAT แล้ว)

  สิ่งที่สมาชิกต้องนำมาในวันสัมมนาพิเศษ
  1. บัตรสมาชิก
  2. บัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ
  3. บัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะท่านที่นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี)ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้า รอบ CPD & Account ได้ที่
โทรศัพท์ 02-555-0707 (อัตโนมัติ)
วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 08.30-17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง เวลา 12.00-13.00 น.) วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น.

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้า รอบ เอกสารภาษีอากร ได้ที่
โทรศัพท์ 02-555-0701 (อัตโนมัติ)
วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 08.30-17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง เวลา 12.00-13.00 น.) วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น.


สำหรับสมาชิก กรุณาสำรองที่นั่งเมื่อได้รับบัตรเข้าสัมมนาฟรีแล้วเท่านั้น 
ท่านสมาชิกที่โทรสำรองที่นั่งแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรอบได้และถ้าต้องการยกเลิกสัมมนากรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า
กรณีไม่แจ้งล่วงหน้าท่านอาจถูกตัดสิทธิเข้าสัมมนาฟรีครั้งต่อไป 
(บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองสัมมนาเมื่อที่นั่งเต็ม)


ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
 
FaLang translation system by Faboba