ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายภาษีศุลกากรที่ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกต้องทราบ (15-16 พ.ย. 60)

โดย

 


ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายภาษีศุลกากร
ที่ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกต้องทราบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆได้

 

  วิทยากรโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ

  หัวข้อสัมมนา

  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

  1. สิ่งที่ผู้ประกอบกิจการนําเข้า-ส่งออกต้องทราบเกี่ยวกับ การค้าระหว่างประเทศ

  2. ลักษณะของการค้าระหว่างประเทศ (International Trade)

  3. ความเสี่ยงในการทําการค้าระหว่างประเทศ

  4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า (Incoterms 2010) และหน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อ 
  • EXW (Ex Works)
  • FCA (Free Carrier)
  • FAS (Free Alongside Ship)
  • FOB (Free On Board)
  • CFR (Cost and Freight)
  • CIF (Cost Insurance and Freight)
  • CPT (Carriage Paid To)
  • CIP (Carriage Insurance Paid To)
  • DAT (Delivered at Terminal)
  • DAP (Delivered at Place)
  • DDP (Delivered Duty Paid)

  5. วิธีการชําระราคาค่าสินค้าและข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี
  • การจ่ายเงินล่วงหน้าหรือชําระเป็นเงินสด (Advance payment/ Cash)
  • การโอนเงินเมืGอผู้ขายส่งสินค้าแล้ว (Open account)
  • การชําระเงินโดยเรียกเก็บผ่านธนาคาร
  • ตั๋วเรียกเก็บเงิน (Bill for Collection: D/A, D/P)
  • การชําระโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)

  6. ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่่่างประเทศ
  • เอกสารทางการเงิน (Financial Document)
  • เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
  • เอกสารทางการค้า (Commercial Document)
  • เอกสารประกันภัย (Insurance Document)
  • เอกสารใบรับรองต่างๆ (Certificate)

  7. การเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่า ปลอดภัย
  • เอกสารที่ต้องเตรียมหากเกิดความเสียหายในการขนส่ง

  8. การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • Spot Contract
  • การใช้ Forward Contract

  9. การเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศให้ได้ประโยชน์สูงสุด

  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

  1. Update ภาษีศุลกากร 2560 และภาษีอื่นๆที่กิจการนําเข้า-ส่งออกต้องทราบ

  2. การสําแดงราคาศุลกากร
  • ค่าขนส่ง
  • ค่าประกันภัย
  • ค่าสิทธิ

  3. พิกัดอัตราศุลกากร การโต้แย้งพิกัด
  • การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากร

  4. การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรกรณี FTA

  5. พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการนําเข้า (e-Import) และส่งออก (e-Export) 

  6. การสงวนสิทธิ์วางประกันโต้แย้ง และการอุทธรณ์การประเมินอากร

  7. ข้อควรระวังและแนวทางในการแก้ไขเมื่อเสียภาษีผิดพลาด

  8. บทลงโทษกรณีปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด


กำหนดการอบรม


พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00-16.30 น.


โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง)

อัตราค่าสัมมนา


สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)

8,025 บาท
(รวม Vat) 
บุคคลทั่วไป
9,095 บาท (รวม Vat) 


จองอบรมหลักสูตรนี้ »


 

ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
 
FaLang translation system by Faboba