เทคนิคการวางระบบบัญชีอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (24 ส.ค. 60)

โดย

 


เทคนิคการวางระบบบัญชีอย่างไรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี  บัญชี 6ชม.
ผู้สอบบัญชี  บัญชี 6ชม.

 
  เรียนรู้วิธีการวางระบบบัญชี และการปรับปรุงระบบบัญชีอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาในการทำงานของนักบัญชีได้เป็นอย่างดี

  วิทยากรโดย อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

หัวข้อสัมมนา

  1. วางระบบบัญชีอย่างไรให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
  2. วิเคราะห์ระบบบัญชีเดิม ปรับปรุงระบบบัญชีใหม่ ให้ได้ข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  3. วางระบบบัญชี จัดผังบัญชีอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจ
  4. เทคนิคการวางระบบการจัดซื้อและจ่ายเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ให้ได้ข้อมูลในการจัดทำบัญชีได้มีประสิทธิภาพ
  5. เทคนิคการวางระบบการขายและรับเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ให้สามารถนำข้อมูลไปจัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงินได้อย่างมีคุณภาพ
  6. เทคนิคการวางระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ ให้ได้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
  7. การวางระบบและการออกแบบเอกสารทางบัญชี-การเงิน ให้เกิดประโยชน์ต่อการบันทึกรายการ และรับรู้รายการ
  8. การออกเอกสารหลักฐาน การจัดเก็บ การบันทึกบัญชีตลอดจนรายงานต่างๆให้เหมาะสมกับทุกธุรกิจ
  9. ลักษณะและชนิดของเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง และระบบการควบคุมและตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน
  10. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


กำหนดการอบรม


พฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-16.30 น.


โรงแรมที.เค พาเลซ

อัตราค่าสัมมนา


สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR/CPD)

1,284 บาท
(รวม Vat)


 
บุคคลทั่วไป
1,712 บาท (รวม Vat) 


จองอบรมหลักสูตรนี้ »

 
 
 

ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
 
FaLang translation system by Faboba