เคล็ดลับการสื่อสารประสานงานให้ดีต่อใจและได้ผลสำเร็จในงานสำหรับนักบัญชี (4 ส.ค. 60)

โดย

 

201704 650 25

เคล็ดลับการสื่อสารประสานงานให้ดีต่อใจและได้ผลสำเร็จในงาน
สำหรับนักบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี  อื่นๆ 6ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

 • นักบัญชีสื่อสารอย่างไรให้ฝ่ายอื่นเข้าใจในความต้องการ
 • นักบัญชีประสานงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
 • ปรับ Look นักบัญชีด้วยการสื่อสารประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ
 • เคลียร์จุดบอดในสื่อสาร ปฏิบัติงานของนักบัญชี

 วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา


  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  1. ความสำคัญของการสื่อสารที่สร้างสรรค์ กระบวนการในการสื่อสาร และประเภทของการสื่อสารเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของฝ่ายบัญชีกับฝ่ายอื่นๆ ได้อย่างเข้าใจ

  2. ศึกษาและเข้าใจพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละบุคคล บทบาทหน้าที่และความสำคัญในทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3. เทคนิคสำคัญในการสื่อสารที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

  4. ช่องทางการสื่อสาร เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคตที่ฝ่ายบัญชีควรทราบ

  5. กลยุทธ์การสื่อสาร 4 ทิศของนักบัญชีเพื่อให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
  • ผู้บังคับบัญชา 
  • ผู้ใต้บังคับบัญชา
  • เพื่อนร่วมงาน 
  • บุคคลภายนอก / ลูกค้า

  6. การพัฒนาบุคลิกภาพของฝ่ายบัญชี เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนักบัญชียุค 4.0

  การประสานงานที่สัมฤทธิ์ผล

  7. การประสานงาน (Coordination) ระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่น เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

  8. เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักบัญชีเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร

  9. การประสานงานและการติดตามงานแบบ “ร่วมมือร่วมใจ” ระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นๆเพื่อลดข้อขัดแย้ง และตรงกับความต้องการของนักบัญชี

  10. ข้อควรระวังที่นักบัญชีไม่ควรมองข้ามในการใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการประสานงานและติดตามงานให้ได้ผล

  11. สรุปปัญหา และอุปสรรคในการประสานงานที่ทำให้งานติดขัด พร้อมแนวทางในการแก้ไขที่นักบัญชีต้องปรับเปลี่ยน


กำหนดการอบรม


ศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรม สวิสโฮเท็ล เลอ คองคอร์ด

อัตราค่าสัมมนา


สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)

3,745 บาท
(รวม Vat)

บุคคลทั่วไป
4,494 บาท (รวม Vat) 


จองอบรมหลักสูตรนี้ »
 
 
  

ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
 
FaLang translation system by Faboba