ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
    
1
4
5
11
12
16
17
18
19
25
26
        In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head

วารสารเอกสารภาษีอากร
-   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการรับให้โดยเสน่หา
-   9 กลยุทธ์ในการวางแผนภาษี (ตอนจบ)
-   ข้อแนะนำควรเก็บเอกสารก่อนทำลาย 5 ปี หรือ 10 ปี
-   ภาษีกับความมั่นคง (ตอนที่13)
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
-   Feed Forward เทคนิคการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
-   นายจ้างถูกฟ้องล้มละลาย...ลูกจ้างจะทำอย่างไร
-   หลายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
-   การสร้างองค์การให้เจริญก้าวหน้าให้ถึงขั้นสูงสุด (ตอนจบ)
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
-   อยากแจ้งเบาะแสคนเสียภาษีไม่ถูกต้อง เราต้องทำอย่างไร ?
-   แนวทางในการยื่นงบการเงินประจำปี
-   ปัญหาการรับรู้รายได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
-   วิธีการออกใบกำกับภาษีที่มีลักษณะเป็นแบบเอกสารออกเป็นชุด
ดูรายละเอียด วารสาร