อัตราอากรขาเข้ารวมสินค้าที่นิยมนำเข้าจากต่างประเทศ

โดย

 


ความหมายง่ายๆของคำว่า “ภาษีนำเข้า”
เมื่อเราซื้อสิ่งของจากต่างประเทศกลับมาที่ไทย หรือสั่งของออนไลน์มาจากต่างประเทศ หากมีมูลค่าเกินกว่าที่
กฎหมายกำหนด ก็จะต้องเสียภาษี ที่เรียกว่า “ภาษีนำเข้า”

นำเข้าแบบไหนไม่เสียภาษี
• กรณีส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ของที่นำเข้าซึ่งแต่ละรายมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยไม่เกิน 1,500 บาท
• ของใช้ส่วนตัว มูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 บาท
• สินค้า Duty Free มูลค่ารวมไม่เกิน 20,000 บาท
• บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน หรือยาสูบไม่เกิน 250 กรัม
• เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ลิตร

กรณีสั่งของจากต่างประเทศโดยส่งทางโปรษณีย์
หากเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีนำเข้าจะได้รับใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ หรือที่เรียก
กันสั้นๆว่า “ใบเขียว” 

• ราคารวมกันทุกหีบห่อเกิน 40,000 บาท หรือไม่เกิน 40,000 บาท แต่เข้าเงื่อนไข ดังนี้
- ของที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และ/หรือ
- ของต้องได้รับอนุญาตก่อนการนำเข้าจากหน่วยงานอื่น และ/หรือ
- ของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย
ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า

• หากราคาทุกหีบห่อรวมกันไม่เกิน 40,000 บาท
ไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า

แล้วถ้าใน 1 กล่องมีสินค้าหลายอย่างรวมกันมาล่ะ จะคิดราคาอย่างไร ?
ศุลกากรคิดแยกตามชนิดของสินค้านั้นๆ มี 10 อย่างคิด 10 อย่าง แต่ในทางปฏิบัติก็มีเหมือนกัน หากผู้นำเข้ายินดี
จะใช้วิธีคิดเรทเดียวเป็นอัตราเบ็ดเตล็ด 30 % ก็สามารถใช้เรทนี้ได้เช่นกัน

สรุปอัตราอากรขาเข้ายอดนิยม
30% : เครื่องสำอาง หมวก น้ำหอม รองเท้า ผ้าห่ม ร่ม
20% : กระเป๋า
10% : CD DVD อัลบั้ม คอนเสิร์ต (ต้องเป็นสื่อบันทึกที่มีข้อมูล) Power Bank หูฟัง Headphone
Earphones ตุ๊กตา
5% : นาฬิกา แว่นตา แว่นกันแดด
ยกเว้นอากรขาเข้า 7% : นิตยสาร Photobook คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ เมาส์

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : อัตราอากรขาเข้ารวมสินค้าที่นิยมนำเข้าจากต่างประเทศ

 

FaLang translation system by Faboba