Notice: Trying to get property of non-object in /home/dst/domains/dst.co.th/public_html/templates/dstnew/index.php on line 56

รู้หรือไม่ความรับผิดกรณีไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือหักแต่นำส่งไม่ครบมีอะไรบ้าง?

โดย

 


ความรับผิดสามารถแบ่งได้ 2 กรณีใหญ่ได้แก่ ความรับผิดทางแพ่ง และ ความรับผิดทางอาญา

1. ความรับผิดทางแพ่งสามารถแบ่งได้ 2 กรณี
1.1.ในกรณีผู้จ่ายเงินไม่ได้หักภาษีและนำส่งเงิน หรือ ได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิด
ชอบร่วมกับผู้มีเงินได้ ในการเสียภาษีที่ต้องชำระตามจำนวนเงินที่มิได้หักและนำส่ง หรือตามจำนวนที่ขาดไป แล้วแต่กรณี
1.2 ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักไว้แล้ว ให้ผู้มีเงินได้ซึ่งต้องเสียภาษีพ้นความรับผิดที่จะต้องชำระเงินภาษีเท่ากับจำนวนที่ผู้จ่าย
เงินได้หักไว้แล้ว และให้ผู้จ่ายเงินรับผิดชำระเงินภาษีจำนวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว
* ในกรณีไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ หักแล้ วไม่นำส่ง เงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย
หรือนำส่งโดยไม่รวมดอกเบี้ย

2 .ความรับผิดทางอาญา ในกรณีไม่ได้ยื่นรายการ (ภ.ง.ด. 1-2-3) นำเงินภาษีส่งภายในกำหนดเวลา
มีค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : รู้หรือไม่ความรับผิดกรณีไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือหักแต่นำส่งไม่ครบมีอะไรบ้าง?
FaLang translation system by Faboba