Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • การวางแผนองค์กรเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติการลดต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อใช้ในการลดต้นทุน
 • การจัดทำโครงสร้างการลดต้นทุน และการบริหารจัดการการลดต้นทุนสำหรับนักบัญชี
 • การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่ทางธุรกิจและหน้าที่ของสายงาน แนวทางปฏิบัติในการลดต้นทุนของฝ่ายบัญชีต้นทุน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 05 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
2
 • เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนำเสนอ Financial Analysis
 • เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอสถานการณ์
 • อัตราส่วนความสามารถในการหากำไรและอัตราส่วนวิเคราะห์นโนบายทางการเงิน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 09 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
3
 • Update กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing
 • สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพื่อลดข้อโต้แย้ง
 • สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพื่อให้สร
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 10 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
4
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
 • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

วันที่ : 11 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
5
 • สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุน การวางระบบบัญชี BOI และ NON-BOI
 • หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
 • การปรับปรุงรายการบัญชีก่อนการปิดบัญชี และการตรวจสอบความถูกต้องของรายการทางบัญชีก่อนปิดบัญชี
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 11 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
6
 • กระบวนการพิจารณางบประมาณลงทุน เกณฑ์ในการประเมินโครงการลงทุน
 • ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนและการบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารธุรกิจ
 • การนําตัวเลขทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ใน Balanced Scorecard
CPD บัญชี : 12.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 12.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 11 ก.ค. 2567 ถึง 12 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30 (จำนวน : 1 วัน)
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
7
 • สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุน การวางระบบบัญชี BOI และ NON-BOI
 • หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
 • การปรับปรุงรายการบัญชีก่อนการปิดบัญชี และการตรวจสอบความถูกต้องของรายการทางบัญชีก่อนปิดบัญชี
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 11 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
8
 • Update กฎหมายใหม่และสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 • วิสัยทัศน์ (Vision) สำหรับผู้ที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องมี
 • การบริหารข้อมูลทางภาษี-บัญชี ของผู้จัดการที่ไม่ควรพลาด
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 11 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
9
 • Update HS Code (New Version)
 • สรุปประเด็นสำคัญภายใต้เขตการค้าเสรีต่าง ๆ สำหรับ Import/Export 
 • กลยุทธ์การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ

วันที่ : 12 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
10
 • ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • ประเด็นที่มักถูกประเมินเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องระวัง
 • การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 12 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่
(รวม VAT)
11

-

(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส

วันที่ : 12 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
12
 • Update HS Code (New Version)
 • Update ข้อตกลงการค้าเสรีการค้าเสรี (FTA) ที่สำคัญ
 • สรุปประเด็นสำคัญภายใต้เขตการค้าเสรีต่าง ๆ สำหรับ Import/Export
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ

วันที่ : 12 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
13
 • เข้าใจความแตกต่างของ Carbon Credit และ Carbon Footprint ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • ความสำคัญของโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (T-VER) การขึ้นทะเบียนและขอรับรองคาร์บอนเครดิต สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
 • เรียนรู้การนำคาร์บอนเครดิตไปใช้ประโยชน์และตลาดซื้อขาย
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 12 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
14
 • ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกตรวจสอบภาษี
 • ความสำคัญของ ต.6
 • วิธีการชี้แจงกรมสรรพากรกรณีถูกตรวจสอบแต่ละประเด็น
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง

วันที่ : 13 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
15
 • Key Responsibilities  ของ Senior Accountant (Assistant Accounting Manager)
 • ทักษะที่จำเป็นด้านเทคโนโลยีของ Senior Accountant และการกำกับดูแล Junior Accountant
 • การระบุข้อผิดพลาดและแนะนำวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 15 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
(รวม VAT)
16
 • ความสำคัญการจัดทำงบประมาณเพื่อวางแผนและควบคุมกำไร 
 • ความแตกต่างระหว่าง OPEX Budget กับ CAPEX Budget และการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ 
 • ลักษณะของงบประมาณแต่ละประเภท การจัดทำงบประมาณดำเนินงาน และการจัดทำงบประมาณการเงิน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 16 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
(รวม VAT)
17
 • การกำหนดราคา Transfer pricing ทางบัญชีมีกี่วิธี แต่ละวิธีต้องใช้เอกสารอะไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง
 • แนวทางการปฏิบัติงานและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาโอน การบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับราคาโอน
 • การปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบทางบัญชี
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 16 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
18
 • มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • NPAEs กับประเด็นสำคัญเรื่องสัญญาก่อสร้าง
 • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกับการรับรู้รายได้-ร่ายจ่ายทางบัญชี
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 17 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
19
 • ปัญหา Incoterms  กับจำนวนรูปแบบและเงื่อนไขของ Incoterms 2020 มีอะไรบ้าง
 • ผลกระทบของ Incoterms 2020 กับการบันทึกบัญชี และการรับรู้รายการทางบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 17 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
20
 • เทคนิคการเล่าเหตุการณ์สำคัญในงบการเงินให้ผู้บริหารเข้าใจ
 • เทคนิคการสรุปสาระสำคัญในงบการเงินเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ
 • การใช้ประโยชน์จากการสรุปเหตุการณ์ในงบการเงินตามสถานการณ์สำคัญเพื่อเสนอข้อมูลผู้บริหาร
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 17 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
(รวม VAT)
21
 • การตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการกระทบยอดรายได้-รายจ่าย
 • ข้อสังเกตในการปิดงบรายเดือน งบสิ้นปีเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
 • เทคนิคการตรวจสอบการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 17 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
22
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 • ทิศทางมาตรฐานรายงานทางการเงินปี 2567 และเทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร
 • แผนธุรกิจและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
CPD บัญชี : 18.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 18.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 17 ก.ค. 2567 ถึง 25 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30 (จำนวน : 1 วัน)
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
23
 • การตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการกระทบยอดรายได้-รายจ่าย
 • ข้อสังเกตในการปิดงบรายเดือน งบสิ้นปีเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
 • เทคนิคการตรวจสอบการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 17 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
24
 • การจำแนกประเภทของต้นทุน/องค์ประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์
 • การจัดสรรปันส่วนต้นทุนการผลิต/ ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
 • Standard Cost /การกำหนดต้นทุนมาตรฐานของค่าแรงงานทางตรง 
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 18 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
25
 • เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง
 • ปัญหา จากการจ้าง Shipping หรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทน
 • เอกสารที่สรรพากรจะตรวจสอบเมื่อใช้ราคา C.I.F หรือ F.O.B
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 18 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
26
 • กฎหมายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ นายจ้าง และ HR
 • กรณีไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลกระทบอย่างไร
 • สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎหมายฉบับนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 18 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
27
 • เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง
 • ปัญหา จากการจ้าง Shipping หรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทน
 • เอกสารที่สรรพากรจะตรวจสอบเมื่อใช้ราคา C.I.F หรือ F.O.B
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 18 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
28
 • UPDATE แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับสำคัญ
 • การจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 • ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ปรีชา สวน

วันที่ : 19 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
29

 

 • การรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่าย การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 • การปรับปรุงบัญชีสินค้าคงเหลือขาดหรือเกิน และการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
 •  การคำนวณค่าเสื่อมราคา การตัดจำหน่ายบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 19 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
30
 • ชนิดของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ต้นทุน และวิธีการเก็บข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
 • การวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน  Workshop การวิเคราะห์ผลต่าง (Cost Variance)
 • การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพการจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน เพื่อนำเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 19 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
31
 • Update กฎหมาย e-tax invoice & e-receipt ล่าสุด 
 • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
 • รวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางแก้ไข
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ดร.สมชาติ ฟักเขียว

วันที่ : 23 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
32
 • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
 • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 23 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
33
 • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
 • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 23 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
34
 • วิธีการตรวจนับสินค้าและวิธีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่มีผลต่องบกำไรขาดทุน 
 • เทคนิคการเฉลี่ยต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ NRV
 • หลักเกณฑ์การปรับปรุงรายการตามหลักบัญชีและหลักภาษี
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 24 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
35
 • แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีการเงิน
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียทางการเงิน
 • สร้างมาตรฐานในการรองรับความเสี่ยงที่อาจส่งผลเสียต่อองค์กร
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อ.คำนึง สาริสระ

วันที่ : 24 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
36
 • วิธีการตรวจนับสินค้าและวิธีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่มีผลต่องบกำไรขาดทุน 
 • เทคนิคการเฉลี่ยต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ NRV
 • หลักเกณฑ์การปรับปรุงรายการตามหลักบัญชีและหลักภาษี
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 24 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
37
 • การรับรู้รายได้ ก่อนการปิดบัญชี และการจัดเตรียมเอกสารก่อนการปิดบัญชี
 • เทคนิคการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการจัดประเภทของค่าใช้จ่าย
 • ข้อควรระมัดระวังในการปิดบัญชีให้ถูกต้อง
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 25 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
38
 • การใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามกฎหมายภาษีอากร
 • การแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนกรณีปิดงบประจําเดือน
 • การคํานวณกําไร-ขาดทุนทางภาษีจากอัตราแลกเปลี่ยน
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 25 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
(รวม VAT)
39
 • การนำ Big Data มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในงานบัญชี
 • การเลือกใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ
 • กรณีศึกษาการทำ Data Analytics สำหรับฝ่ายบัญชี ที่น่าสนใจ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 25 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
40
 • ค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง
 • แนวทางการพัฒนาตนเองและการแก้ปัญหาในการทำงาน
 • เรียนรู้เทคนิคการบริหารความเครียด สร้างความสุขในการทำงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

วันที่ : 25 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
41
 • ค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง
 • แนวทางการพัฒนาตนเองและการแก้ปัญหาในการทำงาน
 • เรียนรู้เทคนิคการบริหารความเครียด สร้างความสุขในการทำงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

วันที่ : 25 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
42
 • จัดทํารายงานผลประกอบการทั้งจุดเด่นและจุดอ่อนของกิจการเป็นรายเดือน และรายไตรมาส
 • การเขียนรายงานให้ผู้ใช้งบการเงินให้น่าสนใจ นําเสนอรายไตรมาสการสรุปผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน
 • การจัดทําสรุปผลการดําเนินงานรายเดือน เน้นการแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงทีการสรุปรายไตรมาส
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 26 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
43
 • เทคนิคการบริหาร Inventory Management / BOM / ABC 
 • การบริหารการผลิตแบบ Lean และการใช้ข้อมูลต้นทุนช่วยการตัดสินใจ
 • เทคนิคการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost ที่กิจการต้องให้ความสำคัญ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 26 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
44
 • Update กฎหมายภาษี 2567สิทธิประโยชน์ทางภาษีของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
 • เตรียมรับมือ!! นโยบายการจัดเก็บภาษีใหม่ของสรรพากร พร้อมทิศทางการตรวจสอบภาษีในยุคดิจิทัล
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 26 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
45
 • การวิเคราะห์ปัจจัยที่จะเป็นความเสี่ยงในการพิจารณา Local File ของสรรพากร
 • 5 Factor กับการจัดทำรายงาน Local File
 • วิธีการหาตัวชี้วัดทางการเงิน
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 26 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
46
 • Update มาตรฐานการบัญชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ที่สำคัญและใช้ในปัจจุบัน
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2024 ที่มีผลต่อการบันทึกบัญชีและเสียภาษี
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

วันที่ : 30 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
47
 • ธุรกิจใดบ้างที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • ความสำคัญของราคาคาร์บอนที่เจ้าของธุรกิจต้องทราบ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 30 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
48
 • ปัญหาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จุดที่ต้องระวังในการนำส่ง-ขอคืน VAT
 • เอกสารในระบบ e-Tax ที่ต้องจัดทำรายงานในระบบ e-Filing ทำอย่างไร? 
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 31 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
49
 • ครบทุกประเด็นบัญชีสินทรัพย์ และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี
 • การเปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมถึงการต่อเติม ปรับปรุงทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร
 • การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 31 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
50
 • วิธีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท
 • หลักในการพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศและเทคนิคการพิจารณาเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่างๆในการกู้เงินจากต่างประเทศ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

วันที่ : 31 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
51
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน
  สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

วันที่ : 31 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
(รวม VAT)
52
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน
  สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

วันที่ : 31 ก.ค. 2567
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba