Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ความหมายของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
 • เหตุอันสมควรที่ไม่ถือเป็น Transfer Pricing
 • ความสำคัญของรายได้กับการจัดทำเอกสารให้สรรพากรตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

วันที่ : 06 มี.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
2
 • National e-Payment : e-Witholding Tax e-Filling e-Tax invoice
 • ระบบการยื่นแบบภาษีเงินได้ ยื่นงบการเงิน และเอกสารทางบัญชีจากระบบ Paper สู่ Digital ที่ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชี-การเงิน และผู้เกี่ยวข้องไม่ควรพลาด
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 08 มี.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
3
 • วิธีการนำส่งงบการเงินปี 2562
 • ความเปลี่ยนแปลงที่นักบัญชีต้องทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องผ่านระบบ
 • ความแตกต่างของ V.1 และ V.2 การติดตั้งโปรแกรม Java Runtime 8  แทนโปรแกรม .Net Framework.
  วิธีการในการแก้ไขงบการเงินบกพร่อง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

วันที่ : 09 มี.ค. 2562
เวลา : 09.00-12.15 น.
สถานที่ : โรงแรมคิงปาร์ค
(รวม VAT)
4
 • สิ่งที่นักบัญชีควรทราบก่อนการวางแผนจัดระบบบัญชีของกิจการ BOI ในยุคดิจิทัล
 • แนวปฏิบัติหลังการได้รับสิทธิประโยชน์ทาง BOI ที่นักบัญชีต้องไม่พลาด
 • ประเด็นสำคัญรายได้และค่าใช้จ่ายของที่เกี่ยวข้องกับ BOI
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 12 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  5
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

  วันที่ : 14 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  6
 • การกำหนดราคา Transfer pricing ทางบัญชีมีกี่วิธี แต่ละวิธีต้องใช้เอกสารอะไรและมีขั้นตอนอะไรบ้าง
 • บริษัทและนักบัญชีต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ พรบ. Transfer pricing นี้อย่างไร
 • ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Transfer pricing ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุรชัย เอี่ยมละออ

  วันที่ : 15 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  7
  • วิธีการนำส่งงบการเงินปี 2562
  • ความเปลี่ยนแปลงที่นักบัญชีต้องทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องผ่านระบบ
  • ความแตกต่างของ V.1 และ V.2 การติดตั้งโปรแกรม Java Runtime 8  แทนโปรแกรม .Net Framework.
   วิธีการในการแก้ไขงบการเงินบกพร่อง
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

  วันที่ : 16 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-12.15 น.
  สถานที่ : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
  (รวม VAT)
  8
  • เจาะประเด็นตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับกิจการในกลุ่มเดียวกัน/ บริษัทในเครือ
  • การตรวจสอบเอกสารและเหตุผลสำหรับแผนการตลาดทางธุรกิจ
  • ประเด็นที่ต้องระวังในการทำเอกสารการเปรียบเทียบราคาของบริษัท
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 19 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  9

  หลักสูตรอบรม จ่าย 1 ได้ถึง 3

  1.อบรมหลักสูตร การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานใหม่ (TFRS 15) และการเปลี่ยนแปลงชุดมาตรฐาน

  2.เลือกอบรมหลักสูตร e - Learning ได้ 1 หลักสูตร

  3.ฟรีหนังสือ ประมวลรัษฎากร (ฉบับสมบูรณ์) 2562


  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต

  วันที่ : 20 มี.ค. 2562
  เวลา : 13.15-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  10
  • ทำความรู้จัก AI สร้างประโยชน์อะไรบ้างกับธุรกิจ
  • AI จะช่วยให้งานบัญชี Smart ขึ้นได้อย่างไร
  • การปรับตัวของนักบัญชี เมื่อเทคโนโลยี AI เข้ามาแทนที่
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  คุณภีม เพชรเกตุ

  วันที่ : 21 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  11
 • การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ต้นเหตุ...สำคัญ
 • การบริหารคลังสินค้า แนวคิด กระบวนการต่างๆ
 • ปัญหาและวิธีแก้ไข การบริหารคลังสินค้ายุคใหม่
 • (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์

  วันที่ : 22 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  (รวม VAT)
  12
  • วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
  • กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
  • Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 22 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  13
 • หลักการมาตรฐานการบัญชีฉบับที่19
 • การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า – มูลค่าปัจจุบัน
 • การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 22 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  14
  • ลงมือปฏิบัติการเตรียมข้อมูลงบการเงินใน Version 2.0
  • เปรียบเทียบความเเตกต่างระหว่าง Version 1.0 เเละ Version 2.0
  • ทดสอบเเปลงไฟล์เเละนำส่งข้อมูลงบการเงินเเละสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

  วันที่ : 23 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  15
  • Update กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing
  • สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพือลดข้อโต้แย้ง
  • สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพือให้สรรพากรตรวจสอบ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

  วันที่ : 26 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  16
 • มาตรฐานการบัญชีอะไรบ้างที่ยกเลิกและผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีตามหลักเกณฑ์ใหม่
 • ความแตกต่างของเงื่อนไขรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กับ ผลกระทบทางภาษีอากร
 • ปัญหาของกิจการที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
 • (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

  วันที่ : 26 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  17
  • เจาะประเด็นตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับกิจการในกลุ่มเดียวกัน/ บริษัทในเครือ
  • การตรวจสอบเอกสารและเหตุผลสำหรับแผนการตลาดทางธุรกิจ
  • ประเด็นที่ต้องระวังในการทำเอกสารการเปรียบเทียบราคาของบริษัท
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 26 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Hotel Baraquda Pattaya, MGallery By Sofitel (พัทยา จ.ชลบุรี)
  (รวม VAT)
  18
  • เรียนรู้หลักการโค้ชชิ่ง เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การสร้าง Engagement ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงาน
  • การให้ Feedback เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานของบุคลากร
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

  วันที่ : 27 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  19
  • จัดทำรายงานทางบัญชี ด้วย Pivot Table ได้อย่างถูกต้อง
  • สรุปข้อมูลทางบัญชี รายเดือน/ปี รายไตรมาส เพื่อการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิผล
  • สามารถใช้ Slicer และ Timeline เพื่อกรอง แยกกลุ่มข้อมูลให้เข้าใจง่ายในหน้าเดียว
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 28 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  20
  • พัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ของพนักงานปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการทำงาน
  • พัฒนาทัศนคติเชิงบวก เพิ่มทักษะการสื่อสาร บริหารเวลา การคิด การวางแผนงาน
   และสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

  วันที่ : 28 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  21
  • What do you need to know for a better preparation?
  • It is critical for the company’s management: CEO, CFO and other senior levels should join!
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชัยรักษ์ ตระกูลมนตรี

  วันที่ : 28 มี.ค. 2562
  เวลา : 13.00-16.15 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  22
 • สรุปแนวทางการบัญชีตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
 • ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • วิธีปฏิบัติทางบัญชีเมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 28 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  23
  • เตรียมความพร้อม TFRS ฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้
  • TFRS 15
  • TFRS 16
  • TFRS 9
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

  วันที่ : 28 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  24
  • การวิเคราะห์อัตรากำลังขององค์กรและแนวทางการบริหารกำลังคนที่เหมาะสม
  • Case Study ศึกษาการกำหนดอัตรากำลังที่วิเคราะห์จากอัตรากำลังตามภาระงาน
  • Workshop ระดมสมองและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

  วันที่ : 29 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
  (รวม VAT)
  25
  • แนวปฏิบัติทางบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 10 vs TAS 27

  • แนวปฏิบัติการจัดทำงบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 28 วิธี

  • ตัวอย่างปัญหาในการจัดทำงบการเงินและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

  วันที่ : 29 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  26
  • ลงมือปฏิบัติการเตรียมข้อมูลงบการเงินใน Version 2.0
  • เปรียบเทียบความเเตกต่างระหว่าง Version 1.0 เเละ Version 2.0
  • ทดสอบเเปลงไฟล์เเละนำส่งข้อมูลงบการเงินเเละสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

  วันที่ : 30 มี.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba