Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • Update Incoterms 2020 บังคับใช้ 1 มกราคม 2563
 • ผลกระทบ กรณีไม่รู้ ไม่เข้าใจ เกี่ยวกับ Incoterm 2020 กฎเกณฑ์ใหม่ สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการคร้าระหว่างประเทศ
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

  วันที่ : 05 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Hotel Baraquda Pattaya, MGallery By Sofitel
  (รวม VAT)
  2
  • มีทรัพย์สินมากจะวางแผนภาษี และแจ้งข้อมูลรายงานภาษีอย่างไร
  • ได้รับแจ้งว่าทรัพย์สินที่มีเป็นประเภท "อื่นๆ" จะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
  • ปัญหาการถือกรรมสิทธิ์แทน ไม่อยากเสียภาษีต้องทำอย่างไร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและมากด้วยประสบการณ์ตรง

  วันที่ : 14 ก.พ. 2563
  เวลา : 13.00-16.15 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  3
 • นับถอยหลัง...บังคับใช้ “เต็มรูปแบบ” พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
 • แวดวงคนทำงาน HR กระทบโดยตรงเกี่ยวกับการจ้างงาน เพราะข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
 • (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

  วันที่ : 18 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  4
 • หลักสูตรนี้ ...เติมเต็มศักยภาพในการทำงาน ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยทราบเกี่ยวกับโปรแกรม Google App
 • การจัดโปรแกรมนัดหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วิน จิราวัฒน์

  วันที่ : 19 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
  (รวม VAT)
  5
  • Workshop การวัดประโยชน์, การคำนวณค่าเสื่อม และการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • ไม่พลาด!! กับเทคนิคการบริหารทรัพย์สิน และการวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและมากด้วยประสบการณ์ตรง

  วันที่ : 19 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  6
  • บริหารความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
  • สั่งงานและมอบหมายงานให้เพื่อนร่วมงานอย่างไร เมื่อไม่มีอำนาจ
  • เทคนิคการเสริมกำลังใจให้เพื่อนร่วมงาน เพื่อเป้าหมายที่สำเร็จร่วมกัน
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์พรรษมณฑ์  พัฒนกิจเรือง (ครูอ้อ)

  วันที่ : 20 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  7
 • รู้เท่าทัน...กฎหมายทวงหนี้ ผลกระทบจากกฎหมายใหม่ 2 ฉบับ
 • ตีแตก...ประเด็นปัญหา เกี่ยวกับ "จำนวนครั้งในการทวงหนี้"
 • บทลงโทษ...กรณีติดตาม ทวงหนี้ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์

  วันที่ : 20 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  8
  • รวมกฎหมายดิจิทัล และผลกระทบที่องค์กรพึงระวัง
  • ประเด็นสำคัญของกม.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์,Blockchain,FinTech
  • กม.Cryptocurrency,พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์,พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : รอ
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : รอ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : *999
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : *999
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 21 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  9
 • Update Incoterms 2020 บังคับใช้ 1 มกราคม 2563
 • ผลกระทบ กรณีไม่รู้ ไม่เข้าใจ เกี่ยวกับ Incoterm 2020 กฎเกณฑ์ใหม่ สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการคร้าระหว่างประเทศ
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

  วันที่ : 21 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  10
  • ทำสัญญาอย่างไรให้แพทย์เสียภาษีน้อยที่สุด การทำให้เป็นเงินได้ ม.40(ุ6)
  • ทางออกของปัญหาภาษีแพทย์กับโรงพยาบาล คลินิก ระบบบัญชี และ IT
  • “ตัวอย่างสัญญา ใช้ได้ทันที พร้อมTrickในการร่างสัญญา มูลค่าหลักแสน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

  วันที่ : 25 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  11
  • Cases การต่อสู้คดีที่ชนะสรรพากร
  • Cases จุดเสี่ยงของการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากบริษัทในเครือ
  • Cases การตรวจสอบรายการบวกกลับที่ต้องระวัง
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : รอ
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : รอ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : *999
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : *999
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 25 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  12
  • Reviews ปัญหาภาษีที่พบในปี 2562 เพื่อไม่ให้มีปัญหาในปี 2563
  • สรรพากรมองอะไรจากการบันทึกบัญชี และงบการเงินของบริษัท
  • วางกฎ ลดภาษี กับเทคนิคที่ทำได้ไม่ยาก
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 27 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  13
  • Check List ข้อควรระมัดระวังด้านมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งงบการเงิน
  • Check List ข้อควรระมัดระวังด้านประมวลรัษฏากรที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งงบการเงิน
  • Check List ข้อควรระมัดระวังในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งงบการเงิน
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : รอ
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : รอ
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

  วันที่ : 28 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba