ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2802
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/2743
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/1898
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/5050
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
21/5047
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/20
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
8
21/2391
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/2426
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
10
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/7145
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7254
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/8016/1
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
15
23/4083
Promotion
6
-
6
-
2,900
VAT 203
3,103
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/5092
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
17
บรรยายโดย :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
21/3449.1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
18
24/4100/1
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
19
24/4525/2
-
6
-
6
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba