ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2915
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2196
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/1173/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5043
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/5070/10
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2151
6
-
6
-
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490
close booking online
7
21/8016
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
8
21/8500
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
9
21/2195
6
-
6
-
2,900
VAT 203
3,103
3,600
VAT 252
3,852
close booking online
10
23/4031
Promotion
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
11
21/7252
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
12
24/4099/2
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
13
24/4101/1
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba