ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4525
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
21/1145
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/5064
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
4
21/5086
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/3385
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
21/7101/5
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7241
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/7710
-
-
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
9
21/8016
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
10
21/8307
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/2797
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/2268
รอ
-
รอ
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
14
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
21/2196
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
15
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/2375
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
17
21/2380
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
21/1279
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba