ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4088
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1148
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/1275
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/3503
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
21/3370
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
21/3381/1
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
7
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
21/7213
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/7244
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/18
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
10
บรรยายโดย :
พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
11
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
12
21/2903
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
21/1298
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba