ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2921
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2116
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2375
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2763/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
21/2203
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
7
23/4004/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
8
23/4525
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
9
21/5073/7
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/1275/1
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
11
21/1275
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/1669
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/3310
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
14
21/3312
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
21/3401/2
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
16
21/3605
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
21/8420/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
21/8420/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
21
21/7259
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
22
21/7208/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
23
21/7241
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
24
24/4043/5
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
25
24/4012/3
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
26
21/7110
-
-
-
-
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba