ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/8405
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2101
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2809/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2380/1
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
23/4505/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
6
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
7
21/5032
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/3354
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
9
21/1133
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
21/1837
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/3352
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/3508
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/3401/3
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
14
21/5016
-
-
-
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
close booking online
15
21/8316
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
16
21/7115
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
21/7201/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
18
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.อาทิตา ชูตระกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201
-
-
-
-
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025
close booking online
19
24/4088/5
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
20
24/4088/7
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
21
21/3445
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
22
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
21/3401
-
-
-
-
9,500
VAT 665
10,165
11,000
VAT 770
11,770
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba