ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2276
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
23/4043/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
3
บรรยายโดย :
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5067
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/1275/3
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
5
21/3461
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
6
21/1352
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/1888
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/7705
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
9
21/7125
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
21/2218
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
23/4008/1
6
6
6
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
12
21/2903/2
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/17032/2
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
14
24/4521/7
-
6
-
6
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba