ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4504/3
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2743
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2758
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2192
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/2194
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/1133
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
21/8406
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
21/8407
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
21/5022
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/3356
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
11
21/3406
-
-
-
-
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700
close booking online
12
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/5012/3
Promotion
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
13
21/7287
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/7184
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
15
24/4911
-
-
-
-
2,900
VAT 203
3,103
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
23/4902
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
17
24/4046/1
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
18
21/3101/4.1
Promotion
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป