ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรอบรมสัมมนา CPD/CPA ราคาพิเศษ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4089/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
23/4112/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
3
23/4031/4
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
4
23/4101/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
5
23/4001/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
6
23/4003/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
7
23/4109/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
8
23/4521/3
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
9
23/4115/3
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
10
23/4526/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
23/4110/6
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
12
บรรยายโดย :
อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
23/4004
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
13
23/4118
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
14
24/4117/1
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
15
24/4117/2
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
16
23/4097/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
17
23/4514/9
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
18
24/4113/2
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
19
24/4113/3
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
20
23/4109/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
21
23/4103/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
22
23/4107/9
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
23
23/4092/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
24
23/4050/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
25
23/4053/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
26
23/4029
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
27
23/4107/10
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
28
23/4043/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
29
24/4117/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
30
24/4104/8
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
31
23/4115/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
32
24/4113/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
33
24/4106/12
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
34
23/4105/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
35
23/4075/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
36
23/4525/7
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
37
23/4114/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
38
23/4115/5
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
39
23/4505/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
40
23/4111/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
41
23/4046/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
42
23/4093/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
43
24/4104/7
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
44
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
23/4522/7
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
45
23/4119
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
46
24/4106/11
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba