ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรอบรมสัมมนา CPD/CPA ราคาพิเศษ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4077
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
23/4522/2
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
3
23/4076/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
23/4088/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
5
23/4505/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
6
23/4006
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
7
24/4505/2
Promotion
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
8
24/4108/2
Promotion
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
9
23/4027
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
10
24/4108/1
Promotion
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
24/4522/3
Promotion
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
12
24/4099/6
Promotion
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
13
23/4105
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
14
23/4514/4
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
15
24/4514/6
Promotion
-
6
-
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
16
23/4101/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
17
23/4106
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
18
23/4043/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
19
24/4108/3
Promotion
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
20
23/4104/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
21
24/4053/1
Promotion
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
22
24/4099/7
Promotion
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
23
23/4031/1
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
booking online
24
24/4053/2
Promotion
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
25
23/4107/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
26
23/4108
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
27
23/4092
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba