ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรอบรมสัมมนา CPD/CPA ราคาพิเศษ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4088
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
23/4514
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
3
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
อาจารย์เทวัญ วิจิตรปรีดา
21/5008
Promotion
12.3
12
12.3
12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
4
21/5008/3
-
3
-
3
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
5
21/5008/4
9.30
-
9.30
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
6
23/4088/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
7
23/4099
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป