ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรอบรมสัมมนา CPD/CPA ราคาพิเศษ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4069/6
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
2
23/4065/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
3
23/4001
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
23/4008
6
6
6
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
5
23/4523/3
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
6
23/4514
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
7
23/4031/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
8
23/4075/3
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
9
23/4046/2
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
10
23/4090
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
23/4501/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
12
24/4081/9
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
23/4088/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
14
23/4043/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
15
24/4046/7
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
16
24/4089/2
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
17
24/4521/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
18
23/4072/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
19
23/4003
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
20
24/4046/8
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
21
24/4081/10
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
22
23/4521/3
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
23
23/4076/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
24
23/4079/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
25
23/4082/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
26
23/4505/3
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
27
23/4083/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
28
23/4086/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
29
24/4908/1
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
30
23/4081/5
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
31
23/4004/1
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
booking online
32
23/4093
6
-
6
-
2,900
VAT 203
3,103
4,500
VAT 315
4,815
booking online
33
23/4009/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
34
23/4059/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
35
23/4910/2
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป