ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรอบรมสัมมนา CPD/CPA ราคาพิเศษ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5118
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
2
23/4107/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
3
23/4010/1
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
4
23/4097
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
5
23/4003/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
6
23/4093
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
7
23/4522/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
8
23/4103/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
23/4088/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
reserve
10
23/4505/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
reserve
11
23/4099/9
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
12
23/4111
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
13
24/4104/5
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
14
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
23/4521/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
15
24/4106/7
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
16
24/4104/4
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
17
24/4110/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
18
23/4106/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
19
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
23/4012/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
20
24/4106/6
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
21
24/4106/8
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
22
23/4526/1
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
23
23/4114
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
24
23/4107/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
25
23/4075
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
26
23/4110/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
27
23/4514/7
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
28
23/4016/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
29
24/4110/2
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
30
24/4110/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
31
23/4112
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
32
23/4525/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
33
23/4092/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
34
24/4106/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
35
24/4106/5
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
36
23/4105/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
37
23/4053/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
38
23/4046
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
39
23/4113
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba