ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5114
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/7254
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
3
21/5025
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
21/3303
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
21/7705
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/7285
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ
21/5040
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/5074
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/3304
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/3311
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/7206
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
21/5110
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/3310
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
16
บรรยายโดย :
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
21/7253
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
18
21/5050
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
reserve
19
21/3385
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
20
21/7201/1/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
reserve
21
21/5111
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
22
บรรยายโดย :
อาจารย์พิชญ์ศิณี แขเพ็ญอำไพ
สถานที่ : โรงแรม S 31
21/3320
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
23
21/3370
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
24
21/7710
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
25
21/3351/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
26
21/7246
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
27
21/5117
Promotion
-
-
-
-
3,000
VAT 210
3,210
4,500
VAT 315
4,815
booking online
28
21/3389
-
-
-
-
4,900
VAT 343
5,243
5,900
VAT 413
6,313
booking online
29
21/3370/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
30
บรรยายโดย :
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
21/7202
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
31
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
ดร.อาทิตา ชูตระกูล
21/7241
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
32
21/7220
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
33
21/5119
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba