ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/3401/3
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3401
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
3
21/3401/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
4
21/3401/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
21/3451
-
-
-
-
1,800
VAT 126
1,926
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
6
31/3428
-
-
-
-
600
VAT 0
600
900
VAT 0
900
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์
21/5051
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/3430
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/7139
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
21/3101/4
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
21/7118
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
บรรยายโดย :
พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
สถานที่ : โรงแรม S 31
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
13
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
21/7110
-
-
-
-
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523
close booking online
15
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
21/7120
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/7140
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
21/3456/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
18
21/3428
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
close booking online
19
21/3447
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
20
21/7114
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba