ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
21/3101/4.2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/7118
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/3454
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
4
21/3101/4.1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
21/3408/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
21/7101/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
21/7146
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/7101
-
-
-
-
12,000
VAT 840
12,840
14,000
VAT 980
14,980
close booking online
9
21/3440
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
reserve
10
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
reserve
11
21/7134
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
reserve
12
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
21/7101/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
reserve
13
21/1500
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
14
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
15
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3403
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
16
21/7131
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
17
21/7110
-
-
-
-
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523
booking online
18
21/3446
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
19
21/3471
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
20
21/3429
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
21
21/7101/5
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
22
21/3101/4
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba