ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
อาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์
21/3504
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/1131
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/17030
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/1673
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/1369
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
6
21/1824
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/1282
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/1241
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/1505
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/1857
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร
21/8424
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
12
21/3508
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/1173
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
21/1713
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
15
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/5056
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
16
21/8303
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
17
21/8002
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
18
21/17000
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
19
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากรและการกรอกแบบ
21/17001
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
20
21/1382
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
21
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ
21/8314
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
22
21/8400
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
23
21/8425
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
24
21/8016/1
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
25
21/1222
-
รอ
-
รอ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
26
21/1151
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
27
21/1275
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
28
21/1298
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
29
21/8505
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
30
21/8014
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
31
21/5092/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
32
21/8414
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
33
บรรยายโดย :
อาจารย์ฐสภ์รัตน์ สุขไพบูลย์
21/3521
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
34
21/8003
-
รอ
-
รอ
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
35
21/1719
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
36
21/1366
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
37
21/1380
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
38
21/8000
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
39
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1145
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
40
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
41
21/5082
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
42
21/8301
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
43
21/8404
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
44
21/5073/17
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
45
21/8016
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
46
21/1718
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
47
21/8318
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
48
21/1383
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
reserve
49
21/8300
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
50
21/1169
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba