ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1888
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
2
21/5073/22
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/1718
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/1148
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/8415
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/1793
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/8313
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
9
21/1241
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/17031
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
11
21/8401
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/8405
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
23/4921
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
21/1384
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
15
21/17032
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
16
21/8000
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
17
21/1898
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/1169
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8315
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
20
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร
21/8424
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
21
21/3503
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
22
21/1375
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
23
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
21/1145
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
24
21/1222
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
25
21/3512
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
26
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
27
21/1644
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
28
21/8314
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
29
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1362
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
30
21/17025
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
31
21/1702
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
32
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
33
21/5092/5
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
34
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
35
21/1298
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
36
21/8402
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
37
21/3515
-
12
-
12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
38
21/1352
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
39
21/1150
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
40
21/8300
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
41
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8022
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
42
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล
21/1683
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
43
21/1173
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
44
21/1275
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
45
21/8408
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
46
24/4921/1
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
47
21/8309
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
48
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8203
-
33.0
-
33
37,000
VAT 2,590
39,590
39,000
VAT 2,730
41,730
close booking online
49
21/5056
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
50
21/1532
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
51
21/1131
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
52
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
21/1725
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
53
21/17030
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
54
21/1360
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
55
21/1168
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
56
21/8414
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
57
21/8425
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
58
21/17017
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
59
21/8020
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
60
21/5073/23
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
61
บรรยายโดย :
อาจารย์ฐสภ์รัตน์ สุขไพบูลย์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/3521
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
62
21/17032/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
63
21/1780
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
64
21/8021
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
65
21/1173/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba