ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2925
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2792
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
3
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2927
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
5
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2791
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/2763
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
9
21/2381
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
10
21/2201
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/2215
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/2166
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
21/3607
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
23/4076
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
15
23/4100
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
16
23/4101
Promotion
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
17
21/2921
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
19
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
20
21/2374
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
21
21/5070/11
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
22
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
23
23/4088/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
24
21/2375
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
25
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/5010
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
26
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5076
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
27
21/3605
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
28
21/2100
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
29
23/4522/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
30
21/2180
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
31
21/2224
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
32
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
33
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/21
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
34
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
35
21/2258
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
36
21/2115
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
37
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
38
21/2222
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
39
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
40
23/4509
-
6
-
6
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
booking online
41
21/2173
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
42
21/5081
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
43
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
44
23/4516/1
3
3
3
3
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
45
23/4514/1
Promotion
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
46
21/2170
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
47
21/2276
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
48
21/2131
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba