เจาะลึกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งออกและสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่

รหัสหลักสูตร : 21/8426

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเจาะลึกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งออกและสิทธิประโยชน์
ตามพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ Post Clearance Audit ของศุลกากร


วิทยากรโดย อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ Post Clearance Audit ของศุลกากร

2. การควบคุมทางศุลกากร (Customs Clearance Control)
3. กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ว่าด้วยการตรวจสอบหลังตรวจปล่อย
4. อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรภายใต้การตรวจสอบหลังตรวจปล่อย Post Audit
5. เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ Post Audit เมื่อใด?
6. วิธีการเลือกสุ่มตรวจแบบ Post Audit ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร
7. ผู้ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออกต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรมา Post Audit
8. หัวข้อที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมักใช้ตรวจ Post Audit
9. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเมื่อเจ้าหน้าที่เข้า Post Audit
10. เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้าตรวจ
11. การชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเมื่อถูกตรวจสอบ
12. ความผิดและโทษเมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบ

 นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba