การจัดทำงบประมาณและแผนงานประจำปีสำหรับ HR (Annual Budget and Annual Plan Setting for HR)

รหัสหลักสูตร : 21/7146

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การจัดทำงบประมาณและแผนงานประจำปีสำหรับ HR (Annual Budget and Annual Plan Setting for HR)

  • การจัดทำงบประมาณและแผนงานประจำปีสำหรับ HR จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการ วางแผนเรื่องคน แผนงานและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

     

หัวข้อสัมมนา

1. การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณและแผนงานประจำปี

• การวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการแก้ไข

• การวิเคราะห์ SWOT

• เป้าหมาย นโยบาย ขององค์กรในปีถัดไป

2. การคัดเลือกข้อมูลที่ควรนำมาจัดทำแผนงานในปีถัดไป

3. การจัดทำแผนกลยุทธ์ของงานที่ได้รับการคัดเลือก

4. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของงานที่ได้รับการคัดเลือก

5. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้าน HR ของแต่ละแผน

• การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection)

• ค่าตอบแทน (Compensation and Benefits)

• การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development)

ฯลฯ

6. การพิจารณางบประมาณโดยรวม และการปรับงบประมาณให้เหมาะสม
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba